Klage over for sen operation af discusprolaps

De læger på neurokirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af den 17. og 18. august 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0122814

Offentliggørelsesdato:

20. april 2001

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger på neurokirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> den 17. og 18. august 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

 

, der var 50 år, blev den 17. august 2000 overflyttet fra til neurokirurgisk afdeling, , til undersøgelse og behandling for diskusprolaps.

Ved undersøgelse af ved indlæggelsen på fandt 1. reservelæge nedsat følsomhed på ydersiden af højre lår til knæniveau, og der var svækkede højresidige reflekser svarende til knæet. Der blev fundet en anelse kraftnedsættelse ved bevægelse af højre knæled, men ingen lammelse over ankel, led og tæer, og der var normale reflekser i foden. Der blev ordineret CT-scanning.

CT-scanningen af lænderyggen blev foretaget den 17. august 2000. Scanningen viste en højresidig prolaps, som skubbede til den højre 3. lænderod, og en stor højresidig prolaps, som pressede på den højre 4. lænderod. 1. reservelæge foretog en fornyet undersøgelse, da han havde set billederne, og han fandt stor forskel på reflekserne på knæets yderside samt nedsat kraft ved strækning af højre ben. På grundlag af undersøgelsen fandt han, at der burde fortages yderligere CT-scanning af de to øverste lændehvirvler.

blev scannet omkring midnat den 17. august 2000, og 1. reservelæge konkluderede, at der ikke akut skulle foretages operation, og blev opereret den 18. august 2000 i tidsrummet mellem 13.55 og 15.15.

Operationen forløb uden komplikationer, og blev flyttet tilbage til den 21. august 2000.

har oplyst, at hans højre ben fra midt på ballen til under knæet er blevet følelsesløst.

Der er klaget over, at lægerne efter ankomst til undersøgte og opererede ham for sent.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af de læger på neurokirurgisk afdeling, , der var involveret i undersøgelse og behandling af fra den 17. til den 18. august 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at to dage før overflytningen fandt sted havde fået pludselig indsættende lændesmerter med udstråling til forsiden af højre lår. Overflytningen var alene begrundet i smerter.

Nævnet har også lagt vægt på, at 1. reservelæge har udtalt til sagen, at han den 17. august 2000 umiddelbart efter morgenkonferencen foretog undersøgelse af med det formål at få afklaret, om der var lammelse eller svækkelse af foden, da der i så fald ville være indikation for akut operation. Ifølge journalen blev der ikke fundet lammelse eller svækkelse over ankelled og tæer.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at 1. reservelæge ved undersøgelse af den 17. august 2000 om eftermiddagen ikke fandt føleforstyrrelser i ridebukseområdet eller problemer med endetarmslukkemusklen, og der var ikke mistanke om tryk på nerverne til blæren. 1. reservelæge fandt ifølge journalen let nedsat kraft over højre knæ og en svækkelse af knærefleksen i forhold til venstre side, men smerterne gik ikke under knæniveau. Disse symptomer pegede på en prolaps fra den 3. lændebåndskive (diskus) til højre for midtlinien eller en prolaps fra 4. lændebåndskive meget langt til højre for midtlinien.

Videre har nævnet lagt vægt på, at 1. reservelæge ifølge journalen ordinerede supplerende CT-scanning af 1. og 2. lændebåndskive, især med henblik på at udelukke en diskusprolaps på et højere niveau. Undersøgelsen blev ordineret, da han efter foretagen undersøgelse ikke kunne udelukke en prolaps fra 2. discus i højre side. Scanningerne viste prolaps fra 3. lændebåndskive langt til højre for midt linien (foraminært) og 4. lændebåndskive langt ude til siden (extraforaminært).

Desuden har nævnet lagt vægt på, at 1. reservelæge til sagen har oplyst, at han, efter at den anden scanning var foretaget, vurderede, at der ikke var indikation for akut operation. Det fremgår af hans notater i journalen, at han efterfølgende fandt, at det eneste, som der på baggrund af de foretagne undersøgelser begrundede en subakut operation, var s lammelse i lårmuskulaturen. På den baggrund blev det besluttet, at operere subakut den efterfølgende dag.

Nævnet kan oplyse, at akut operation vil være påkrævet ved tegn på lændediskusprolaps, hvis der er påvirkning af nerverne til blæren eller endetarmslukkemusklen (cauda equina-syndrom) eller hurtigt udviklet sværere kraftnedsættelse. Operation kan overvejes akut eller fremskyndet, hvis der er voldsomme smerter, der ikke kan behandles med smertestillende lægemider. Nedsat følesans alene kræver ikke akut operation.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at der ved operationen den 18. august 2000 blev fjernet en prolaps svarende til både 3. og 4. lændebåndskive.

Nævnet kan oplyse, at der efter en operation for lændediskusprolaps i de fleste tilfælde kun vil komme en gradvis eller ingen bedring af den nedsatte følesans, uanset hvornår operationen udføres.

Nævnet finder, at der ikke var forhold i det aktuelle tilfælde, der gjorde akut operation påkrævet.