Klage over behandling med for høj dosis selen og mangelfuld information

Læge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af fra den 14. juni 1999 til den 22. september 1999 i .Læge har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af i forbindelse med behandlingen fra den 14. juni til den 22. september 1999, i .Det skal desuden indskærpes overfor læge , at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0122903

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> fra den 14. juni 1999 til den 22. september 1999 i <****>.

Læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <****> i forbindelse med behandlingen fra den 14. juni til den 22. september 1999, i <****>.

Det skal desuden indskærpes overfor læge <****>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

 

Den 14. juni 1999 blev set af læge , , idet hun ønskede behandling for sin brystkræft. Læge har oplyst, at han ved sin behandling lægger vægt på tilskud med vitaminer og sporstoffer som mineraler. fik foretaget en såkaldt immunprofilundersøgelse og fik frem til den 29. juli 1999 5 intravenøse C-vitaminbehandlinger, ligesom der blev iværksat behandling med Selen 200 mikrogram x 3, som i september blev sat op til en daglig dosis på 1300 mikrogram.

I oktober 1999 kontaktede sin egen læge, idet hun havde problemer med træthed, hvidløgsånde, rødme og irritation af huden, neglefortykkelse, føleforstyrrelser i arme og ben, håraffald og smerter ved hjertet. Egen læge målte hendes serum-selen til 8,13 umol/l. Det blev konkluderet, at der var tale om en selenforgiftning.

Der er klaget over, at læge ordinerede en for stor dosis Selen, hvilket medførte, at fik en selenforgiftning.

Der er endvidere klaget over, at læge hverken skriftligt eller mundtligt informerede om bivirkningerne ved indtagelse af selen eller informerede om doseringsperiode eller behandlingens længde.

Patientklagenævnet finder, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af fra den 14. juni til den 22. september 1999.

Nævnet kan oplyse, at det terapeutiske område for Selen er snævert, det vil sige, at intervallet mellem den livsnødvendige dosis og den toksiske dosis er lille. Det toksiske niveau ligger i reglen over 15 mikrogram per kg legemsvægt (ved en legemsvægt på 65 kg eller derunder svarende til en dosis på mindre end 1000 mikrogram per dag), men nogle vil reagere med toksiske symptomer allerede ved en dosis på 600 mikrogram daglig. Den danske befolkning indtager gennem almindelig kost normalt højst 50 mikrogram Selen daglig, og det er nævnets opfattelse, at et tilskud af Selen højst bør være på omkring 400 mikrogram per dag på grund af den individuelle variation i omsætningen af Selen og deraf følgende risiko for forgiftning.

Nævnet kan videre oplyse, at normalområdet for Selen er 0,83-1,55 mikromol per liter, og at et niveau på 8,13 mikromol per liter, som målt hos , må betragtes som svært forhøjet. Der er endvidere ikke dokumentation for, at intravenøs behandling med C-vitamin skulle mindske risikoen for Selenforgiftning.

Nævnet kan videre oplyse, at en kortvarig indtagelse af Selen i høje doser ikke med sikkerhed vides at have nogen effekt på en allerede opstået kræftsygdom. Det skal dog bemærkes, at der dog ses en stimulation af de hvide blodlegemer efter kort tids indtagelse, der muligvis kan være nyttig for kræftpatienter.

Nævnet kan endelig oplyse, at symptomer på overdosering er metalsmag og hvidløgslugt fra huden, hårtab og negleforandringer, hudforandringer i form af rødme og kløe og eventuelt føleforstyrrelser og begyndende lammelser.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at læge ordinerede Selen den 14. juni 1999 i en dosis på kapsler à 200 mikrogram, 3 gange dagligt. Dosis af Selen blev herefter den 22. september 1999 sat op til 1300 mikrogram dagligt (ifølge til 400 x 3 mikrogram). I oktober var der kliniske tegn på forgiftning, hvilket blev bekræftet af måling af blodets indhold af Selen, som var forhøjet.

Nævnet finder således, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved at have ordineret Selen i så høje doser.

Patientklagenævnet finder videre, at det ikke er godtgjort, at blev informeret tilstrækkeligt om behandlingen samt om bivirkningerne ved indtagelsen af Selen.

har i sin klage oplyst, at hun ikke blev informeret om bivirkningerne til Selen, ligesom hun ikke blev informeret om doseringsperiodens længde.

Læge har oplyst, at fik udleveret en beskrivelse af ?bio-immunbehandling?. Endvidere har han oplyst, at behandlingerne blev drøftet i de 2-2½ timer, konsultationerne varede. Læge har endvidere oplyst, at der normalt ikke gives detaljerede forklaringer på bivirkningsprofiler, doseringsperioder og behandlingslængder, idet behandlingen omfattede 15 forskellige naturmidler, som der sjældent opstår bivirkninger til.

Nævnet har bemærket, at det af korrespondancen mellem læge og fremgår, at der er stor uenighed om den givne information.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det ikke af læge s journal fremgår, at blev informeret om bivirkningerne samt om behandlingen i øvrigt.

Nævnet har videre lagt vægt på, at den skriftlige information (tilskudsskema 3A) ikke er entydig, idet der er mulighed for forståelsesfejl med hensyn til dosis og behandlingsperiode.

Nævnet finder således, at skemaet ikke lever op til de almindelige krav om entydighed, der kan stilles ved behandling med et stof, der ved forkert dosering er toksisk.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin information af .