Klage over uopdaget ondartet modermærke og manglende journalføring af undersøgelse

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 20. februar 1998 til den 29. maj 2000 i sin konsultation.Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af den 8. december 1999 i sin konsultation.

Sagsnummer:

0122909

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> i perioden fra den 20. februar 1998 til den 29. maj 2000 i sin konsultation.

Praktiserende læge <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af <****> den 8. december 1999 i sin konsultation.

 

Den 20. februar 1998 fik foretaget en almindelig helbredsundersøgelse hos praktiserende læge . gjorde opmærksom på et modermærke på venstre hånds 5. finger, og læge undersøgte i den forbindelse samtlige modermærker på s krop. Hun skønnede, at alle var godartede.

Den 8. december 1999 fik af læge fjernet 5 modermærker forskellige steder på kroppen. Alle modermærker var godartede. Lægen har oplyst, at hun ikke havde mistanke om, at modermærket på venstre 5. finger var ondartet.

Den 29. maj 2000 var igen til almindelig helbredsundersøgelse hos læge . Lægen har oplyst, at hun på dette tidspunkt fandt, at modermærket på venstre 5. finger burde vurderes af en speciallæge og henviste derfor dertil.

Den 20. juni 2000 blev undersøgt af en speciallæge i hudsygdomme, som henviste hende til s hudafdeling, hvorfra hun blev henvist til plastikkirurgisk afdeling, . Her fik den 5. juli 2000 fjernet modermærket, som viste sig at være ondartet.

Der er klaget over, at praktiserende læge ikke ved konsultationerne i perioden fra den 18. februar 1998 til den 29. maj 2000 iværksatte undersøgelser eller behandling af de konstaterede hudforandringer på s venstre hånds 5. finger

Patientklagenævnet finder, at læge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af .

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at læge undersøgte, fjernede og vurderede forskellige modermærker på s krop og derefter henviste hende til speciallæge i hudsygdomme.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at læge skønnede, at der var tale om et godartet modermærke, da der ikke var store ændringer i farve, form og størrelse før ved konsultationen den 29. maj 2000.

Nævnet har ligeledes lagt vægt på, at læge til sagen har oplyst, at hun som normal procedure anbefaler kontrol ved forandringer af mærker i huden.

Ifølge havde modermærket ikke ændret sig fra konsultationen den 8. december 1999 til konsultationen den 29. maj 2000.

Ifølge læge havde modermærket ved konsultationen den 8. december 1999 et godartet udseende, men den 29. maj 2000 fandt hun det efter undersøgelse af modermærket relevant at henvise til en speciallæge.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og læge om modermærkets udseende. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at modermærket ikke havde ændret sig fra konsultationen den 8. december 1999 til konsultationen den 29. maj 2000.

Nævnet finder, at læge burde have journalført, at hun ved konsultationen den 8. december 1999 undersøgte modermærket på s lillefinger og vurderede, at det var godartet.

Nævnet kan oplyse, at ondartet hudkræft (malignt melanom) må anses for en sjælden hudlidelse. Det er ikke muligt klinisk at afgøre, om modermærker er ondartede, ligesom det ikke er muligt at henvise alle modermærker i huden til speciallægeundersøgelser. Imidlertid bør mistænkelige og især modermærker, der ændrer farve, form og størrelse, vurderes af speciallæge. Der er imidlertid en stor "gråzone" af modermærker, som er særdeles vanskelige at bedømme, men hvor det videre forløb afslører, at de ikke er godartede eller har udviklet sig til kræft.