Klage over manglende tandregulering

Specialtandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af den 15. marts 2000 i .Specialtandlæge har overtrådt tandlægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af den 15. marts 2000 i .

Sagsnummer:

0123006

Offentliggørelsesdato:

20. april 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Specialtandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af <****> den 15. marts 2000 i <****>.

Specialtandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af <****> den 15. marts 2000 i <****>.

 

Specialtandlæge , , fandt ved en visitation den 15. marts 2000 af ikke grundlag for på dette tidspunkt at tilbyde tandreguleringsbehandling, men det blev aftalt, at skulle undersøges igen efter to år. Såfremt der på dette tidspunkt var udviklet et behandlingskrævende dybt bid på fortænderne, ville få tilbudt tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.

Der er klaget over, at der ikke blev tilbudt tandreguleringsbehandling efter visitationen den 15. marts 2000.

Patientklagenævnet finder, at det af gipsmodeller samt profil- og ortopantomografisk røntgenoptagelse fremgår, at der den 15. marts 2000 var indikation for tandreguleringsbehandling, jævnfør Sundhedsministeriets cirkulære nr. 493 af den 8. juni 1994 om ?Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer?.

Nævnet kan oplyse, at ovennævnte cirkulære i afsnit I ?Risiko for skader på tænder og omgivende væv?, omtaler; at der er indikation for behandling, når der ses ?ekstremt dybt bid, der beskadiger området bag overkæbens fortænder?.

Nævnet har herved lagt til grund, at s tandstilling ikke har kunnet forandre sig afgørende fra den 15. marts 2000 til den 20. november 2000, hvor det foreliggende materiale blev optaget.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at de vedlagte studiemodeller viser, at to fortænder i underkæben lige netop afstøttes mod fortænderne i overkæben, mens to andre bider på tandkødet således, at dette beskadiges. Dette understøttes yderligere af oplysningerne fra om gener på grund af hævet tandkød.

Videre har nævnet lagt vægt på, at på undersøgelsestidspunktet sandsynligvis endnu ikke var færdig med at vokse, hvilket betød, at det dybe bid med påbidning af tandkødet kunne forværres.

Nævnet finder således, at specialtandlæge ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld, da han den 15. marts 2000 undersøgte for at afgøre, om der var indikation for tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.

Nævnet finder endvidere, at specialtandlæge ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen den 15. marts 2000 af .

Nævnet har herved lagt vægt på, at der ikke foreligger journaliserede tandregulerings (?ortodontiske?) diagnoser fra denne visitation.