Klage over manglende reaktion på oplysning om smerter i brystet

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 19. december 1998 i lægevagtens konsultation.

Sagsnummer:

0123118

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 19. december 1998 i lægevagtens konsultation.

 

, der var 33 år, fik den 19. december 1998 om morgenen pludselige stærke smerter midt i brystet, og han blev samme dag kl. 10.00 undersøgt af vagtlæge i lægevagtens konsultation. Læge fandt på baggrund af den foretagne undersøgelse, at der nok var tale om for meget mavesyre, og foreslog behandling med almindeligt smertestillende middel, dog ikke acetylsalicylsyre.

Da s smerter i brystet var uændrede senere på dagen, henvendte han sig kl. 18.37 på ny til lægevagten, som rekvirerede en ambulance, hvorefter blev indlagt på medicinsk afdeling, . Foretagne undersøgelser viste, at havde fået en akut blodprop i hjertet (myocardieinfarct).

Der er klaget over, at vagtlægen ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse på baggrund af de symptomer, som angav.

Der er endvidere klaget over, at vagtlægen ikke foretog tilstrækkelig journalføring.

For så vidt angår klagen over, at vagtlægen ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse på baggrund af de symptomer, som angav, har Patientklagenævnet ved afgørelsen lagt vægt på, at i tiden op til den 19. december 1998 periodevis havde haft lettere brystsmerter, og at han den 19. december 1998 på ny fik smerter, men denne gang af langt voldsommere karakter.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af vagtlægenotatet, at henvendte sig på grund af smerter i bryst og øvre del af maven. Der blev målt puls og blodtryk, og læge s konklusion var, at det drejede som om anfaldsvis betændelse i spiserøret (oesophagit).

Nævnet kan oplyse, at pludseligt opståede smerter midt i brystet med eller uden udstråling til hals og arme hos en voksen person altid bør lede tanken hen på sygdom forårsaget af åreforkalkning i hjertets kranspulsåre (iskæmisk hjertelidelse). Åreforkalkning i hjertets kranspulsåre er overordentlig hyppig, og risikoen for at udvikle en sådan stiger med alderen. Symptomer på hjertelidelse i aldersintervallet 30 – 40 år er ikke almindeligt, men heller ikke sjældent, og alder kan ikke indgå som et endeligt kriterium for at udelukke hjertesygdom.

Videre kan nævnet oplyse, at tilbageløb af syre i spiserøret kan medføre smerter, der til forveksling ligner hjerteudløste smerter, hvilket er overordentligt hyppigt forekommende, og da der ifølge sagens natur ofte optræder patienter med symptomer på begge lidelser, er risikoen for forveksling betydelig.

Videre har nævnet lagt vægt på, at i sin redegørelse anfører, at han til vagtlægen oplyste, at han følte, at noget var ved at sprænge hans hjerte, og at han havde dødsangst.

Tillige har nævnet lagt vægt på, at læge ikke modsiger disse oplysninger.

Nævnet har derfor lagt til grund, at s tilstand har været som beskrevet af ham selv.

Nævnet finder derfor, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse af den 19. december 1998.

For så vidt angår klagen over, at vagtlægen ikke foretog tilstrækkelig journalføring, har nævnet ved afgørelsen lagt vægt på, at læge førte journal, men fejlagtigt antog en forkert diagnose, således at dette spørgsmål må anses for omfattet af det anførte vedrørende overtrædelsen af lægelovens § 6.