Klage over operation for diskusprolaps på forkert niveau

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med operationen af den 2. februar 2000 på .1. reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med operationen af den 2. februar 2000 på .

Sagsnummer:

0123214

Offentliggørelsesdato:

20. december 2005

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med operationen af <****> den 2. februar 2000 på <****>.

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med operationen af <****> den 2. februar 2000 på <****>.

Den 1. februar 2000 blev indlagt på til operation med udtømning af 4. discus.

Den 2. februar 2000 foretog 1. reservelæge <***> - under assistance fra overlæge <***> - operationen, hvorunder der blev fjernet en diskusprolaps mellem 4. og 5. lændehvirvel.

Det fremgår af senere journalnotat af 8. februar 2000, at pludselig fik krafttab i højre ben, ligesom der var nedsat følelse af både den midterste og yderste fodrand. En CT-scanning viste, at operationen den 2. februar 2000 var blevet gennemført på forkert niveau, og blev derfor den 16. februar 2000 reopereret af overlæge <***>.

Der er klaget over, at der i forbindelse operationen den 2. februar 2000 på <***> blev opereret i et forkert led i rygsøjlen.

Nævnet finder, at grundlaget for at foretage den planlagte operation med udtømning af 4. discus var korrekt.

Nævnet har herved lagt vægt på, at en lumbal CT-scanning suppleret med lumbal myelografi fra den 11. juni 1998 viste fremfald (prolaps) af discus på L3/L4 og L4/L5 niveau, mest udtalt på L4/L5 niveau. Yderligere var der ved klinisk undersøgelse den 7. december 1999 på fundet tegn på rodtryk mod højre svarende til en affektion af 5. lumbale nerverod og foreneligt med prolaps af 4. lumbale discus (L4/L5-discus). På de foreliggende røntgenoptagelser var der desuden ikke tegn til lumbal- eller sacral overgangshvirvel, ligesom der ikke var tegn til andre knoglemæssige uregelmæssigheder.

Patientklagenævnet finder, at 1. reservelæge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med den af ham - under supervision af overlæge <***> - udførte operation af den 2. februar 2000 på .

Patientklagenævnet finder således, at den af 1. reservelæge <***> ved operationen den 2. februar 2000 anførte teknik til optælling og sikring af operation på korrekt niveau er en almindelig anerkendt metode, der kun skal suppleres med røntgengennemlysning, hvis der ved indgrebet ikke kan foretages en sikker optælling, eller der efterfølgende ikke findes det forventede fremfald.

Nævnet har herved lagt vægt på, at 1. reservelæge <***>, ifølge sin udtalelse til sagen, suppleret med oplysningerne i operationsbeskrivelsen, forinden havde sikret sig det rigtige niveau ved optælling af torntappene (processus spinosi) samt korsbenet (sacrum). Det fremgår derefter, at 1. reservelæge <***> udpegede 4. og 5. torntap og efterfølgende mod højre frilagde diskusrummet samtidig med, at han konstaterede et lille fremfald, som blev fjernet.

Nævnet har således lagt til grund, at 1. reservelæge <***> udfra operationsbeskrivelsen fandt et fremfald, hvorfor det ikke kan kritiseres, at han ikke fik mistanke om, at der kunne være opereret på et forkert niveau.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med operationen af den 2. februar 2000 på , hvor han assisterede 1. reservelæge <***>.

Nævnet har herved lagt vægt på, at overlæge <***> til sagen har oplyst, at årsagen til, at han assisterede under operationen, var et ønske om at reducere antallet af dårlige operationsresultater, som kan være højt hos relativt urutinerede operatører.

Det må således kunne lægges til grund, at overlæge <***> var vidende om, at 1. reservelæge <***> havde en begrænset rutine i operationer for lumbal diskusprolaps, og nævnet finder derfor, at overlægen selvstændigt burde have sikret sig, at der blev opereret på det korrekte niveau enten ved at fjerne sårspærren og selvstændigt foretage en optælling af torntappene og / eller ved anvendelse af røntgengennemlysning.