Information og samtykke samt journalføring heraf

De læger fra medicinsk afdeling , , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 21. december 1999 til den 5. januar 2000, ikke har overtrådt lægeloven.Reservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 21. december 2000 på .

Sagsnummer:

0123229

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger fra medicinsk afdeling , <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 21. december 1999 til den 5. januar 2000, ikke har overtrådt lægeloven.

Reservelæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> den 21. december 2000 på <****>.

I august 1999 fik konstateret en polyp i blæren, der skulle fjernes operativt. blev derfor indlagt den 22. november 1999 og efterfølgende opereret. blev herefter af egen læge underrettet om, at der var tale om kræft.

blev den 15. december 1999 på grund af tiltagende svimmelhed og kvalme på ny indlagt på medicinsk afdeling med henblik på scanning af hjerne og blære. Overlæge satte den 16. december 1999 i behandling med Cyklokapron ved behov mod blod i urinen (hæmaturi). Den 21. december 1999 påviste resultatet af scanningen små blodpropper i hjernen. Da der fortsat var blod i urinen, blev behandlet med Cyklokapron frem til den 5. januar 2000.

blev den 18. januar 2000 undersøgt på . Det blev ifølge klagen oplyst, at der ikke var nogen behandlingstilbud, idet kræftsygdommen havde bredt sig.

Der er klaget over, at behandlingen med Cyklokapron ikke blev stoppet, da det blev konstateret, at der var blodpropper i hjernen.

Der er endvidere klaget over, at blev informeret om, at kræften ikke havde spredt sig på trods af, at dette var tilfældet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af de læger på medicinsk afdeling, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 21. december 1999 til den 5. januar 2000.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at anvendelsen af Cyklokapron ved blødning fra urinvejene på grund af f.eks. polypper er ganske hyppigt anvendt. Anvendelsen af Cyklokapron indebærer en øget risiko for blodpropper, nok fortrinsvis på den venøse side i form af “årebetændelse”, hvorimod risikoen for blodpropper på den arterielle side i form af f.eks. blodpropper i hjernen næppe er øget.

På denne baggrund finder nævnet, at der ikke kan siges at være nogen absolut kontraindikation imod anvendelse af Cyklokapron ved fund af blodpropper i hjernen, såfremt indikationen for anvendelsen i øvrigt har været acceptabel. I betragtning af, at havde blod i urinen, finder nævnet, at der var indikation for behandlingen.

Patientklagenævnet finder, at reservelæge informerede tilstrækkeligt om udviklingen i hans blærecancer ved samtalen den 21. december 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalnotatet fremgår, at det blev oplyst, at væksten i blæren formodentlig var årsag til, at en lymfeknude var vokset. På s datters forespørgsel blev det endvidere oplyst, at CT-scanningen havde vist, at tumoren var begrænset til blæren uden gennemvækst af blærevæggen, samt at der var tale om en type III tumor. Det fremgår endvidere af notatet, at blodet i urinen kunne afhjælpes, og at tumorvæksten eventuelt kunne begrænses. Endelig blev det kort skitseret, hvordan strålebehandling ville foregå, ligesom det blev oplyst, at den nærmere planlægning heraf ville foregå via .

Nævnet kan i denne forbindelse oplyse, at det ikke er usædvanligt, at patienter får en mere præcis besked på den specialafdeling, hvor yderligere behandling eventuelt skal finde sted.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har informeret i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard omkring hans sygdom.