Klage over utilstrækkelig information om risiko for bivirkninger og følger efter en operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hendes information af i forbindelse med behandlingen den 5. november 1999 i hendes klinik i , jf. lov om patienters retsstilling §7.

Sagsnummer:

0123304

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hendes information af <****> i forbindelse med behandlingen den 5. november 1999 i hendes klinik i <****>, jf. lov om patienters retsstilling §7.

Hændelsesforløb
Den 5. november 1999 fik fjernet en visdomstand i venstre side af overkæben (+ 8) hos tandlæge . Tanden blev opereret ud af kæben (amotio), idet den blev delt i to dele og der blev fjernet kæbeknogle omkring den. Bagefter blev der givet information om de gener, der almindeligvis optræder efter en sådan operation (postoperativ information).

Efterfølgende viste det sig, at der i forbindelse med operationen var opstået et hul (perforation) til kæbehulen (sinusperforation). Tandlæge behandlede med penicillin og forsøgte at lukke perforationen, men det lykkedes ikke, idet der opstod kæbehulebetændelse.
Denne blev behandlet ved operation på sygehuset i .

Klagen
Der er klaget over,

• at tandlæge ikke informerede tilstrækkeligt inden operationen om risikoen for bivirkninger og følger efter operationen.

Nævnets afgørelse af klagen
Tandlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 i forbindelse med sin information af den 5. november 1999.

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at tandlæge efter operationen gav information om de gener, der almindeligvis optræder efter en sådan operation.

Tandlæge har til sagen oplyst, at hun inden operationen informerede om de gener, der almindeligvis optræder efter en operation, hvilket hun desværre ikke journalførte. Tandlæge har endvidere oplyst, at hun ikke informerede om risikoen for en sinusperforation, da dette indtræffer meget sjældent.

har i sin klageskrivelse oplyst, at hun fik taget røntgenbilleder hos tandlæge , som oplyste, at havde en visdomstand der lå vandret, og at den skulle ud, da den ellers ville ødelægge tanden ved siden af.
Det er nævnets opfattelse, at på de 3 røntgenbilleder som blev taget den 28. juli 1999 fremtræder visdomstanden delvis gengivet, idet tandens krone samt 3-4 mm af roden er synlig på billedet. Tandens rodspids er ikke synlig på optagelsen. Bunden af venstre kæbehule er desuden synlig svarende til rodspidsen af de to kindtænder foran visdomstanden samt svarende til rodsoklen af visdomstanden. Der ses i hele området en tæt relation mellem kæbehulen og de omtalte tænder. Visdomstanden ses desuden fastlåst i en vinkel på ca. 20 i forhold til nærmeste kindtand.

Endvidere er det nævnets opfattelse, at i relation til fjernelse af s visdomstand burde der være informeret om risikoen for sinusperforation, da positionen af tanden inden fjernelsen, ligger i eller i tæt forbindelse med bunden af kæbehulen, og da stillingen antyder, at der kan blive behov for deling af tanden, for at kunne fjerne den.