Klage over rodbehandling

Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af den 12. december 1989.

Sagsnummer:

0123309

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af <****> den 12. december 1989.

opsøgte den 24. oktober 1989 tandlæge i hans praksis. Tandlægen konstaterede at tanden –6 (første store kindtand i venstre side af underkæben) var brækket.

Den 12. december 1989 foretog tandlæge rodbehandling af –6. Der blev lagt rodfyldninger i tre rodkanaler. Derefter blev der isat en rodskrue og lagt en plastfyldning i tanden.

I juni 1999 henvendte sig til sin nuværende tandlæge på grund af gener fra –6. Et røntgenbillede af tanden viste rodbetændelse i den bageste rod. Tandlægen reviderede rodfyldningerne i to rodkanaler. Det var ikke muligt at revidere fyldningen i den ene forreste rodkanal.

Der er klaget over, at tandlæge ikke udførte en korrekt rodbehandling af –6.

Der foreligger to røntgenbilleder af –6 optaget i tilknytning til rodbehandlingen. Disse billeder giver imidlertid ikke mulighed for at vurdere rodfyldningens udstrækning, idet rodspidserne ikke er synlige på billederne.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at røntgenbilleder optaget i juni 1999 viser synligt rodfyldningsmateriale i tandens bageste rodkanal svarende til de øverste 2/3. Der er således ikke synligt rodfyldningsmateriale i de nederste 5 mm af kanalens længde. I de to forreste kanaler ses rodfyldningsmateriale til 2 mm fra rodspidsen.

Nævnet kan oplyse, at det ved en rodbehandling sædvanligvis tilstræbes at udrense og fylde rodkanalerne til rodspidsen eller til 1-1½ mm fra denne. Ved en større længde ufyldt rodkanal vil risikoen for efterfølgende komplikationer i form af betændelse og smerter blive større. Undertiden kan fysiske forhold umuliggøre en rodfyldning som ønsket.

Nævnet har lagt vægt på, at det ikke af journalen den 12. december 1989 fremgår, at der ved behandlingen var fysiske forhold, som umuliggjorde rodfyldning af de sidste 4-5 mm af tandens bageste rodkanal.

På denne baggrund finder nævnet, at tandlæge udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af den 12. december 1989. Det er således nævnets opfattelse, at tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12.