Overskærelse af stor vene ved operation for åreknudedannelse

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 29. september 1999 på sin klinik.Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at speciallægen har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 29. september 1999 i sin klinik, har nævnet samtidig besluttet at anmode Politimesteren om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod speciallæge for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.

Sagsnummer:

0123406

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Speciale:

Karkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 29. september 1999 på sin klinik.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at speciallægen <****> har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af <****> den 29. september 1999 i sin klinik, har nævnet samtidig besluttet at anmode Politimesteren <****> om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod speciallæge <****> for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.

 

Den 3. august 1999 blev undersøgt af speciallæge for tiltagende åreknudedannelse på højre ben. Han fandt ved undersøgelsen åreknudedannelse med tilbageløb (insufficiens) i en stor vene (vena saphena magna) i lysken.

Den 29. september 1999 blev opereret af speciallæge med speciallæge som assistent. Under operationen optrådte en kraftig blødning, og blev overført til .

Sundhedsstyrelsen har i brev af 13. september 2000 fundet anledning til at indberette speciallæge s behandling af .

Patientklagenævnet finder, at speciallæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af den 29. september 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at speciallæge indledte behandlingen med at optegne åreknudens forløb på benet, og der blev anlagt lokalbedøvelse. Speciallæge påbegyndte herefter det operative indgreb ved at foretage en gennemskæring af huden, hvorefter den store venes (vena saphena magna) indmunding i den dybe vene (vena femoralis) fra benet blev blotlagt. Ved indmundingen blev der iagttaget en udposning på den store vene, og speciallæge overtog operationen.

Nævnet har videre lagt vægt på, at den dybe benvene (vena femoralis profunda) under forsøget på at fjerne udposningen blev overskåret, hvorved der optrådte en kraftig blødning. Speciallægerne og opnåede ikke tilfredsstillende oversigt over operationsfeltet, men måtte foretage midlertidig kontrol af blødningen ved manuel kompression og derefter ved anvendelse af kartænger og komprimerende forbinding. speciallæge tilførte endvidere væske gennem kanyle (venflon) direkte i blodårerne. Ambulance og ambulancelæge blev tilkaldt, og blev overført til .

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af speciallæge s journal den 29. september 1999 fremgår, at ved ankomsten var vågen men chokeret med lavt blodtryk. Hun havde hurtig hjerterytme (takykardi), var bleg og klam, og der blev skønnet et blodtab på 1000 ml. Blødningen blev standset, og de beskadigede vener blev rekonstrueret.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at speciallæge i sin udtalelse af 8. oktober 1999 har oplyst, at klinikkens kartænger ved operationens begyndelse befandt sig i autoklaven og først med forsinkelse blev fremskaffet, efter at blødningen var indtrådt. Såfremt han havde følt sig presset kunne han have afbrudt autoklaven og dermed fået instrumenterne med det samme med en risiko for en infektion. Endvidere har speciallæge anført, at han tog fejl af vena saphena magna og vena femoralis, og at han dermed havde begået en graverende fejl.

Nævnet kan oplyse, at der ved operation for åreknuder i lysken kan være risiko for læsion af større blodkar. Ved fjernelse (resektion) af indløbet af den overfladiske vene i den dybe vene (stella venosa) skal den dybe vene frilægges, hvorfor der altid bør være sterile kartænger til rådighed.

Det er nævnets vurdering, at der ved operation for åreknuder i lysken bør være anlagt venflon, inden operationens begyndelse, da der i dette område kan være blødningsrisiko.

Nævnet finder herefter, at speciallæge , som var ansvarlig for operationen har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af , idet han forårsagede en kraftig blødning. Endvidere finder nævnet, at han forud for operationen burde have sikret sig, at de fornødne kartænger var til stede, og at der var anlagt venflon.

Nævnet har bemærket, at speciallæge efterfølgende har oplyst, at han har ændret klinikkens procedure således, at instrumenterne først bliver resterilliseret, når dagen årknudeoperationer er afsluttet.