Klage over manglende diagnostik af kræft i mandel

Overlæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 13. januar og den 1. februar 2000 på øre-næse-halsambulatoriet på .

Sagsnummer:

0123410

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 13. januar og den 1. februar 2000 på øre-næse-halsambulatoriet på <****>.

 

I september 1999 blev henvist til en praktiserende ørelæge, da hun i nogle måneder havde haft ondt i halsens venstre side, svarende til det sted, hvor mandlen sidder. Ørelægen undersøgte hende den 2. og den 21. september 1999, men da han ønskede en ?second opinion?, henviste han til øre-næse-halsambulatoriet på .

Den 13. januar 2000 blev undersøgt af overlæge på øre-næse-halsambulatoriet på .

Den 1. februar 2000 blev igen undersøgt af overlæge . Han foranledigede, at der blev foretaget CT-scanning, og den 7. marts 2000 blev afsluttet.

I juli måned blev igen henvist til øre-, næse- halsambulatoriet, og den 31. juli 2000 blev hun set af en 1. reservelæge. Symptomerne med smerter fra venstre mandel var vedvarende. havde i mellemtiden været undersøgt af en neurolog, uden resultat. 1. reservelægen fandt indikation for at venstre mandel skulle fjernes, hvilket skete den 4. september 2000. Mikroskopi af mandelen viste, at der var kræftforandringer i mandelen, og efterfølgende blev strålebehandlet. Hun mistede smagssansen efter behandlingerne, men der blev ikke konstateret spredning af kræftlidelsen.

Der er klaget over, at overlæge på øre-næse-halsambulatoriet i ikke behandlede korrekt ved konsultationerne den 13. januar og den 1. februar 2000.

Patientklagenævnet finder, at overlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af .

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det fremgår af journalen den 13. januar 2000, at overlæge fandt, at ikke havde noget abnormt på halsen, at undersøgelsen af ører og næse var normal. Han undersøgte ifølge journalen svælget og fandt små skjulte mandler, der var svære at komme til. Overlæge fandt ikke ved berøring noget der kunne tyde på en tumor. Ved undersøgelse med et strubespejl fandt overlæge normale forhold bortset for en let spredt rødme. Halsen fandtes normal og uden ømhed ved berøring.

Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalen den 1. februar 2000, at overlæge fandt venstre mandel lidt større end den højre, men intet unormalt. Ved tryk ind ved mandlen både indefra og udefra var øm.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det fremgår af journalen den 7. marts 2000, at CT-scanning var normal. Overlæge fandt intet der tydede på kræft i mandlerne. Han afsluttede og sendte kopi af journalen til egen læge og den henvisende ørelæge.

Nævnet kan oplyse, at kræft i mandlerne oftest er ensidigt, og hovedsymptomet er ensidige smerter i halsen.

Det er nævnets opfattelse, at vurderingen af, om det er nødvendigt at fjerne mandler beror på en afvejning af symptomer og objektive fund, og nævnet finder i det konkrete tilfælde ikke anledning til at kritisere overlæge s skøn.

Endvidere er det nævnets opfattelse, at en læge der har fået en patient til ?second opinion? med rette kan forvente, at egen læge og henvisende læger forestår yderligere kontrol og undersøgelser og har det primære ansvar for behandlingen.