Klage over at henvisning ikke blev fremsendt og over, at der ikke blev foretaget frysemikroskopi.

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 26. maj og den 7. juli 2000 i sin konsultation.Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 4. august 2000 på .

Sagsnummer:

0123411

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge<****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 26. maj og den 7. juli 2000 i sin konsultation.

Overlæge<****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 4. august 2000 på <****>.

 

Den 26. maj 2000 henvendte sig til Lægehuset i ved , idet hun havde fundet knuder i højre bryst.

Læge anbefalede undersøgelse ved mammografi på , og efter det oplyste blev henvisning afsendt, hvilket også fremgår af journalen. Ifølge læge s udtalelse til sagen blev samtidigt oplyst om en formodet ventetid på under fire uger.

Den 7. juli 2000 konsulterede igen læge , og spurgte til den tilrådede mammografi. Henvisningen blev fremsendt på ny og modtaget på den 10. juli 2000.

Den 31. juli 2000 blev der foretaget mammografi, og efter afdelingens arbejdsform samtidigt en finnålbiopsi af mistænkelige områder. Samtidigt blev der sendt henvisning til .

Den 1. august 2000 fremsendtes mikroskopisvaret fra patologisk afdeling, med angivelse af en formodet kræftsvulst i brystet.

Den 4. august 2000 fjernede overlæge svulsten ved et operativt indgreb. Det operative indgreb udførtes radikalt, med fjernelse af tilgrænsende lymfeknuder.

Efterfølgende skete ambulant kontrol med drøftelse af det endelige mikroskopisvar og en henvisning til onkologisk afdeling, .

Der er klaget over, at læge , Lægehuset , som undersøgte den 26. maj 2000, ikke fremsendt en henvisning til mammografiundersøgelse på. Derudover er der klaget over, at der ikke skete en frysemikroskopisk undersøgelse under det operative indgreb på højre bryst den 4. august 2000 på, , men at man i stedet afventede almindelig mikroskopisk stillingtagen.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af læge s behandling af den 26. maj og den 7. juli 2000 i sin konsultation eller af overlæge s behandling af den 4. august 2000 på.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af læge s journal den 26. maj 2000, at der skulle ske henvisning til mammaklinikken snarest.

Derudover har nævnet har lagt vægt på, at det ikke har været muligt at fastslå, hvad der var årsagen til, at henvisningen ikke nåede frem til sygehuset, idet henvisningen kan være blevet væk under forsendelsen, på sygehuset, eller den er ikke blevet afsendt.

Videre har nævnet lagt vægt på, at der blev fremsendt en genhenvisning den 7. juli 2000, da det viste sig, at den første henvisning ikke var kommet frem, og at der på genhenvisningen blev gjort opmærksom på, at patienten ikke havde hørt noget fra afdelingen i forbindelse med den tidligere henvisning.

For så vidt angår operationen den 4. august 2000 har nævnet lagt vægt på, at der efter de landsdækkende principper (Danish Breast Cancer Group) for brystkirurgisk diagnostik og behandling ikke angives, at frysemikroskopisk indsats skal ydes under en operation, når der foreligger en følelig knude, en entydig røntgenundersøgelse og en cytologisk undersøgelse, der entydigt viser celleforandringer, der er forenelige med brystkræftknuder.