Klage over utilstrækkelig information om risici ved operation

Reservelæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 7. marts 2000 på optopædkirurgisk afdeling, .1. reservelæge og reservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved deres information af den 3. februar og den 7. marts 2000 på ortopædkirurgisk afdeling,

Sagsnummer:

0123516

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 7. marts 2000 på optopædkirurgisk afdeling, <****>.

1. reservelæge <****> og reservelæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved deres information af <****> den 3. februar og den 7. marts 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>

 

Den 13. januar 2000 blev af egen læge henvist til ortopædkirurgisk ambulatorium, , på grund af en seneknude (ganglion) på oversiden af venstre hånd, som havde udviklet siden efteråret 1999.

Den 3. februar 2000 blev undersøgt af 1. reservelæge i ortopædkirurgisk ambulatorium, , hvor hun klagede over en sovende fornemmelse i 2., men også 1. og 3. finger, som blev forværret ved belastning, samt en seneknude på håndryggen og smerter langs strækkesenen til venstre tommelfinger.

Ved undersøgelsen blev der påvist en seneknude på håndledsniveau ud for pegefingeren samt tegn på seneskedehindebetændelse i beskeden grad. blev på baggrund heraf indstillet til operation med henblik på fjernelse af seneknuden. 1. reservelæge informerede i den forbindelse om, at der ved fjernelse af seneknuden var 50% risiko for, at seneknuden ville komme igen.

Den 7. marts 2000 blev opereret af reservelæge, hvor seneknuden blev fjernet i lokalbedøvelse. Efterfølgende blev det undersøgt, om der var skader på sener, kar og nerver, hvilket reservelæge ikke fandt.

Efter operationen mistede følelsen i en del af hånden, og det gjorde ondt at bevæge håndleddet. Desuden var området lige omkring operationsarret meget hævet.

Den 27. juni 2000 var til undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling, , hvor man fandt tegn på gendannelse af seneknuden, samt tegn på delvis eller hel læsion af den radiale nervegren, idet der var ophævet følsomhed i området svarende hertil.

Den 13. september 2000 fik foretaget fornyet operation med fjernelse af seneknuden. Endvidere forsøgte lægerne at finde overskårne nerver og nervebaner, hvilket man ikke fandt. Den radiale nervegren blev ej heller fundet.

Der er klaget over, at lægerne ikke foretog en korrekt operationen af s hånd, idet den
seneknude, der skulle være fjernet, stadig var der efter operationen, og at operationen medførte nedsat følsomhed og smerter.

Endvidere er der klaget over, at lægerne ikke gav tilstrækkelige og fyldestgørende oplysninger om de risici og mén, operationen kunne medføre.

For så vidt angår klagen over, at lægerne ikke foretog en korrekt operation af , har nævnet lagt vægt på, at operationen blev foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig faglig standard, idet seneknuden samt den stilk hvorfra den udgik blev fjernet.

Nævnet kan oplyse, at selvom en operation foretages i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, er der betydelig risiko for, at en seneknude gendannes.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det af operationsbeskrivelsen af 7. marts 2000 fremgår, at reservelæge var opmærksom på, at der ikke skete skader på kar, nerver eller sener ved operationen.

Nævnet kan oplyse, at der kan opstå en nervepåvirkning alene ved, at en nerve holdes til side under en operation på grund af tryk fra et instrument, og at nervepåvirkningen sjældent er varig. Der blev ej heller ved reoperation den 13. september 2000 konstateret tegn på følger efter nerveoverskæring.

Nævnet finder således, at reservelæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuld ved operationen af s venstre hånd den 7. marts 2000.

For så vidt angår klagen over, at lægerne ikke gav tilstrækkelige og fyldestgørende oplysninger om de risici og mén, operationen kunne medføre, har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at 1. reservelæge den 3. februar 2000 informerede om, at der ville være stor risiko for, at seneknuden ville gendannes.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at forud for operationen den 7. marts 2000 af reservelæge blev informeret om operationen og de risici, der var forbundet hermed.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at reservelæge ifølge sin udtalelse til sagen har informeret om de risici, der var forbundet med operationen. Således blev hun ifølge reservelæge oplyst om, at der var stor risiko for at seneknuden ville blive gendannet, infektionsrisiko, samt risiko for, at der under operationen kunne ske utilsigtede skader på nerver, kar og sener. Endvidere blev hun ifølge reservelæge informeret om, at der kunne være smerter, hævelser og træthed omkring hånden efter operationen, som ville være væsentlig forøget ved for tidlig brug af hånden.

Nævnet finder herefter, at der ikke er grundlag for at fastslå, at 1. reservelæge og reservelæge ikke informerede tilstrækkeligt om de risici, der var forbundet med operationen.