Afgørelser med kritik

Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 22. juni 2000 på neurokirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0123522

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 22. juni 2000 på neurokirurgisk afdeling, <****>.

Den 21. juni 2000 blev på grund af akutte lænde-rygsmerter med udstråling til højre ben og lammelse af muskler i højre fod overført fra lokalt sygehus til s neurokirurgiske afdeling med henblik på operation for diskusprolaps.

Den 21. juni 2000 viste CT-scanning let frembuling, men ikke egentlig prolaps mellem 3. og 4. og mellem 4. og 5. lændehvirvel.

Den 22. juni 2000 opererede afdelingslæge på venstre side.

Der er klaget over, at blev fejlopereret, idet lægen opererede på venstre side i stedet for på højre.

Patientklagenævnet finder, at afdelingslæge ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af den 22. juni 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 21. juni 2000 fremgår, at havde højresidige symptomer, og at der var indikation for akut CT-skanning og operation, hvis denne viste en prolaps. CT-skanningen blev fra røntgenafdelingen beskrevet som visende en bred udbuling (protusion) med relativt dårlige pladsforhold. Der var ikke mistanke om prolapskonfiguration.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af udskrivningskortet fremgår, at afdelingslæge på CT-skanningen fandt en lille prolaps. Nævnet finder, at det på det foreliggende kliniske og billedmæssige grundlag var berettiget, at afdelingslæge foretog operation.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ved operationen som operationsprocedure blev anført decompressio radix L5 dxt, det vil sige frilægning af nerveroden ud for næstnederste discus i højre side. I operationsbeskrivelsen blev der anført frilægning af venstre side. Der blev ikke fundet nogen prolaps ved operationen.

Nævnet har herefter lagt vægt på, at den efterfølgende dag havde uændrede symptomer, hvilket gav afdelingslæge mistanke om, at hun var blevet opereret på den forkerte side. Der blev foretaget røntgenundersøgelse, der bekræftede dette. Ved den efterfølgende akutte operation den 23. juni 2000 på højre side, blev der fjernet en prolaps fra 4. højre lumbale discus. Nævnet finder, at der ikke på grund af anatomiske forhold er mulighed for at forveksle siden.

Nævnet finder på denne baggrund, at afdelingslæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 22. juni 2000.