Klage over manglende undersøgelse af vagtlæge i forbindelse med mavesmerter

Vagtlæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 5. september 2000.

Sagsnummer:

0123624

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 5. september 2000.

 

ringede til den 5. september 2000 kl. 04.56 til lægevagten på grund af mavesmerter opstået den foregående dag samt opkastninger. På denne baggrund aflagde vagtlæge sygebesøg den 5. september 2000 kl. 7.35.

Efter en undersøgelse konkluderede vagtlæge , at der var tale om tilbageløb af mavesyren i spiserøret, og foreslog behandling med syredæmpende håndkøbstabletter. Såfremt dette ikke hjalp anbefalede vagtlæge , at opsøgte egen læge med henblik på videre undersøgelse og behandling.

Samme morgen opsøgte egen læge, som straks indlagde , hvorfra blev overflyttet til til akut ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer.

Der er klaget over, at vagtlægen ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling af den 5. september 2000.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere vagtlæge for hans undersøgelse og behandling af den 5. september 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at ringede til lægevagten den 5. september 2000 kl. 4.56 og oplyste, at han havde haft mavesmerter dagen i forvejen, at han var varm, ikke havde diarre og havde haft 2-3 opkastninger af mad, samt at han aldrig tidligere havde haft maveproblemer.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at på baggrund af disse oplysninger foretog vagtlæge den 5. september 2000 kl. 7.35 et hjemmebesøg hos , hvor han fandt med svie i brystet, sure opstød og uden noget at bemærke ved en objektiv undersøgelse, samt at vagtlæge gav Gaviscon.

Ifølge blev der ikke foretaget nogen undersøgelse den 5. september 2000 og årsagen til henvendelsen var stærke smerter i bryst og arme.

Ifølge læge virkede s almen tilstand tilsyneladende god, og han virkede upåvirket og havde pæne farver, normal vejrtrækning og virkede ikke smertepåvirket. Ifølge læge udspurgte han udførligt til smerternes karakter, og at der ikke blev givet oplysninger om smerter i armene eller trykkende smerter bag brystbenet.

Der er således modstridende oplysninger om årsagen til henvendelsen og om hvorvidt der blev foretaget en undersøgelse.

På baggrund af ovennævnte og journalens ordlyd finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev foretaget en undersøgelse, eller at der blev klaget over stærke smerter i bryst og arme.

Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om læge havde uddybet i journalen hvilke undersøgelser han havde foretaget i forbindelse med konsultationen.