Klage over opstået lammelse af mellemgulvsnerve efter by-pass operation

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 24. januar 2000 på .

Sagsnummer:

0123702

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Speciale:

Karkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 24. januar 2000 på <****>.

 

fik den 24. januar 2000 foretaget en by-pass operation på . Operationen blev foretaget af overlæge .

Efterforløbet af operationen var hovedsageligt uden komplikationer. Et røntgenbillede taget på 6. dagen efter indgrebet viste dog, at venstre mellemgulvskuppel stod meget højt. Man mistænkte derfor påvirkninger af nerven til venstre side af mellemgulvet (venstre nervus phrenicus), hvorfor der blev iværksat intensiveret fysioterapi med overtryksventilation.

Røntgenkontrol den 31. januar 2000 viste fortsat højtstående mellemgulvskuppel. blev samme dag udskrevet til ambulant kontrol forudgået af røntgenundersøgelse af brystkassen i begyndelsen af februar 2000.

Ved ambulant kontrol den 4. februar 2000 i afdelingens ambulatorium viste røntgenbilledet uændrede forhold vedrørende venstre mellemgulvskuppel. oplyste, at hun hurtigt blev forpustet og ikke kunne foretage sig ret meget. Der blev derfor gennemført funktionsoptagelser, og ved disse optagelser blev det konstateret, at der var tale om en lammelse af nerven til venstre side af mellemgulvet (venstresidig phrenicus parese). Der blev aftalt ny funktionsundersøgelse med gennemlysning i oktober 2000.

Der er klaget over, at sundhedspersonalet ikke foretog en korrekt og tilstrækkelig behandling af i forbindelse med en lammelse af nerven til mellemgulvet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den behandling, modtog af overlæge i forbindelse med operationen den 24. januar 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at der i forbindelse med indgrebet blev benyttet en blodåre, der løber på indersiden af brystkassen til venstre for brystbenet, og at hjertesækken blev syet op med dybe sting. Nævnet kan oplyse, at blodåren udspringer fra toppen af lungehulen tæt på det sted, hvor også nerven til mellemgulvet udspringer. Ved frigørelse af åren ses, om end sjældent, påvirkning af nerven med lammelse af mellemgulvet til følge. Endvidere kan stingene afsnøre nerven og dermed lamme den.

I betragtning af, at nerven ikke har præcist det samme forløb hos alle mennesker, finder nævnet, at det er hændeligt, at der af og til vil indtræffe en lammelse af mellemgulvsnerven.