Nyopståede brystsmerter (ustabil angina pectoris) og henvendelse til lægevagten

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 2. august 2000, i lægevagten, .

Sagsnummer:

0123715

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 2. august 2000, i lægevagten, <****> .

 

Den l. august 2000 kl. 19.59 kontaktede telefonisk lægevagten i og oplyste, at han led af angina pectoris og forhøjet blodtryk. Da han ringede, havde han haft et anfald med hjertekrampe (angina pectoris) i 4 timer, men dette anfald havde været mere langvarigt end tidligere anfald. Kl. 21.54 blev derfor undersøgt i sit hjem af en vagtlæge, som behandlede ham med 2 pust nitroglycerinspray, hvorefter smerterne forsvandt. Der blev udskrevet en recept på tablet nitroglycerin 0,5 mg til at tage ved eventuel gentagelse af smerterne.

Den 2. august 2000 kl. 01.51 kontaktede atter lægevagten i . Under en sale med visiterende vagtlæge oplyste han, at der tidligere havde været lægevagtbesøg. Han oplyste desuden, at han havde fået ordineret nitroglycerin tabletter, og at han havde taget tre af disse tabletter, men fortsat havde smerter i brystet. Endvidere forklarede han, at de tidligere angina pectorisanfald, før det aktuelle, havde varet cirka en halv time, og at tabletterne i løbet af aftenen kun havde hjulpet kortvarigt.

Læge tilbød , at den kørende lægevagt igen kunne aflægge sygebesøg i hjemmet. På s forespørgsel om hvad denne læge kunne gøre, svarede læge , at lægen næppe ville kunne gøre andet end at foreslå nitroglycerintabletterne. spurgte, om han kunne tage endnu flere af nitroglycerintabletterne og fik at vide, at det kunne han godt. Han blev desuden opfordret til at tage ny kontakt til vagtlægen, hvis smerterne tiltog.

Den 2. august 2000 kl. 02.37 ringede s ægtefælle igen til læge , da var blevet dårligere og var bevidstløs. Der blev herefter rekvireret en ambulance. Kl. 03.03 blev erklæret død ved ankomsten til .

Sundhedsstyrelsen har indberettet læge s behandling af den 2. august 2000.

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af læge s behandling af i forbindelse med den telefoniske konsultation den 2. august 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at kontaktede lægevagten på grund af et anfald med hjertekrampe. Han oplyste overfor læge , at han var i behandling for hjertekramper og forhøjet blodtryk, og at det nuværende smerteanfald var mere langvarigt end tidligere anfald. Han oplyste endvidere, at der fortsat var smerter i brystet trods indtagelse af i alt tre tabletter nitroglycerin, som i øvrigt havde haft kortvarig effekt.

Nævnet kan oplyse, at diagnosen angina pectoris foreligger ved anfald med hjertekramper udløst af iltmangel på grund af forkalkninger i hjertets pulsårer.

Nævnet kan endvidere oplyse, at diagnosen ustabil angina pectoris mistænkes ved nyopståede brystsmerter og ved forværring i styrke og varighed af anfald med kendte brystsmerter, specielt hvis smerteanfaldet opstår uprovokeret af fysisk anstrengelse s ved usikker og kortvarig virkning af Nitroglycerin. Ustabil angina pectoris er tegn på forværring af tilstanden angina pectoris med betydelig risiko for udvikling af blodprop i hjertemuskulaturen med heraf følgende risiko for pludselig hjertedød eller alvorlig hjerteskade.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge burde have foranlediget akut indlæggelse af .