Klage over hudbehandling med Buckystråler

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af i perioden fra den 31. maj til den 6. september 2000.

Sagsnummer:

0123720

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Speciale:

Hud- og kønssygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> i perioden fra den 31. maj til den 6. september 2000.

 

Den 31. maj 2000 blev undersøgt af speciallæge i dermatologi, , på grund af hudgener på penis gennem 2-3 måneder. Der var af hans egen læge givet behandling med svampemidler med nogen effekt.

Speciallæge fandt kun helt overfladiske forandringer ved forhuden i form af tørhed og irritation. Der blev taget en vævsprøve, som viste, at det drejede sig om pigmentansamlinger og følger efter tidligere betændelse.

kontaktede den 13. juni 2000 speciallæge telefonisk med henblik på at få svar på vævsprøven. Han oplyste i den forbindelse, at hudforandringerne var forværrede, og dagen efter blev han igen undersøgt af speciallæge , som blandt andet tog en bakterieprøve. Prøven viste imidlertid kun forekomst af godartede bakterier.

Ved et kontrolbesøg den 26. juni 2000 oplyste , at han var ophørt med behandlingen på grund af øget irritation. Speciallægen informerede ham om, at behandlingen skulle aftrappes over tre uger.

Den 9. august 2000 henvendte sig igen på grund af gener, og speciallæge behandlede ham med bløde røntgenstråler (Bucky, 3 GY 10 KV x 1).

Den 17. august 2000 meddelte speciallæge , at der var opstået lidt pigmentering på penis, og den 23. august 2000 havde pigmenteringen udviklet sig til et sår på undersiden af penis. Speciallægen foretog en ny undersøgelse for bakterier, som viste talrige streptokokker.

På grund af yderligere forværring af s tilstand ved en kontrol den 4. september 2000 behandlede speciallæge såret med Flamazine creme. En ny bakterieprøve fra såret viste ingen vækst af streptokokker, men af colilignende stave.

Speciallæge henviste den 6. september 2000 til dermatologisk afdeling, , da der ikke var bedring af såret. Her skønnede lægerne, at det 2 x 3 cm store, fibrinbelagte sår var forårsaget af en Bucky-?forbrændring?.

Der er klaget over, at speciallæge ikke foretog en korrekt behandling af s hudlidelse, herunder at hun ikke behandlede hans sår som et brandsår.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 31. maj til den 23. august 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at speciallæge den 31. maj 2000 ved en klinisk undersøgelse fandt normale forhold, bortset fra uspecifikke, helt overfladi-ske hudforandringer på penis. På grund af en usikker diagnose blev der endvidere foretaget en hudbiopsi. Mikroskopisk undersøgelse heraf viste let forøget pigmentering forårsaget af en tidligere betændelsestilstand (post inflammatorisk hyperpigmentering), hvilket blev meddelt telefonisk den 13. juni 2000.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at ifølge journalen blev undersøgt igen den 14. juni 2000, hvor speciallæge fandt rødme og let irritation på hovedet af penis. Der blev foretaget podning for bakterier samt påbegyndt behandling mod irritation og svampe (Clotrason creme og Intim barrierecreme). Podningen viste kun vækst af uskadelige (ikke-patogene) bakterier. Det fremgår endvidere, at speciallæge , da den 26. juni 2000 meddelte, at der var kommet yderligere hudirritation, den 9. august 2000 gav ham supplerende behandling med Bucky 3 Gy.

Nævnet kan oplyse, at Buckystråler er såkaldt bløde røntgenstråler, der anvendes som supplerende behandling ved en række hudsygdomme, herunder eksemtilstande. Buckybehandling kan medføre akutte bivirkninger i form af rødme og hyperpigmentering og i værste fald overfladisk sårdannelse. Forekomsten af disse bivirkninger er afhængig af Buckydosis, hudens tykkelse og individuel følsomhed. Enkeltdosis er sædvanligvis 1 Gy til tynd hud, 2 Gy til fortykket hud og 3 Gy til hårbunden.

Nævnet finder herefter, at på grund af den tynde hud på penis burde speciallæge have påbegyndt Buckybehandlingen af med en dosis på 1 Gy.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af speciallæge s sårbehandling af i perioden fra den 23. august til den 6. september 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at den 23. august 2000 konsulterede speciallæge , fordi han havde udviklet et væskende, overfladisk sår på undersiden af penis. Speciallæge podede derfor for bakterier samme dag og påbegyndte udtørrende og desinficerende behandling med Methylrosalinopløsning, ligesom behandlingen med Clotrason blev genoptaget.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det i journalen er anført, at speciallæge den 24. august 2000 instruerede i at optrappe behandlingen med Methylrosalinopløsning, samt at hun den 28. august 2000 påbegyndte antibiotisk behandling med Erycin, da fortsat havde gener. Sårdannelsen helede dog ikke, hvorfor speciallæge ifølge journalen den 4. september 2000 påbegyndte behandling med Flamazine creme (antibioticum).

Nævnet kan hertil oplyse, at Flamazine er en creme, som anvendes både til hudinfektion og til brandsår.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at speciallæge den 6. september 2000 henviste halvakut til dermatologisk afdeling, , som følge af behandlingens manglende effekt.

Nævnet finder herefter, at speciallæge s behandling af i perioden fra den 23. august til den 6. september 2000 var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, idet hun straks ved konstateringen af sårdannelsen den 23. august 2000 forsøgte at behandle såret med relevante lægemidler, ligesom hun henviste til specialafde-ling, da den først givne behandling ikke medførte tilstrækkelig bedring.