Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i forbindelse med operationen den 8. juni 1998 på , herunder den i forbindelse med indgrebet givne information. henvendte sig på plastikkirurgisk klinik, , da hun ønskede at få foretaget opstramning af brysterne.

Sagsnummer:

0123792

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> i forbindelse med operationen den 8. juni 1998 på <****>, herunder den i forbindelse med indgrebet givne information.

<****> henvendte sig på plastikkirurgisk klinik, <****>, da hun ønskede at få foretaget opstramning af brysterne.

Den 14. maj1998 var til forundersøgelse på klinikken, hvor speciallæge ifølge oplysningerne i journalen mundtligt informerede hende om risici ved den ønskede operation samtidig med, at fik udleveret en patientvejledning, hvori var anført en information om "infektion, smerte, ar som må korrigeres, længerevarende misfarvning/hævelse eller nedsat følsomhed, som oftest er forbigående".

Operationen blev foretaget den 8. juni 1998 af speciallæge .

oplyser til sagen, at hun ca. 2 dage efter operationen kontaktede , fordi en hudlap havde løsnet sig på venstre bryst. anfører, at hun i den forbindelse fik at vide, at hun skulle købe saltvand og ny bandage og selv opløse såret.

Der er klaget over, at operationen ikke blev udført korrekt, at speciallæge ikke blev informeret om at bade operationssårene, at der efterfølgende viste sig ca. seks sting, som ikke var fjernet, samt at selv skulle klare problemet med den hudlap, der havde løsnet sig på venstre bryst.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af den af speciallæge udførte operation den 3. juni 1998, herunder den i forbindelse med indgrebet givne information.

Nævnet har herved lagt vægt på, at efter det oplyste havde løse (ptotiske) bryster samtidig med, at højre bryst var lidt løsere end venstre. Udfra operationsbeskrivelsen i journalen blev indgrebet foretaget i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis, idet der – samtidig med shaving af huden omkring brystvorterne - blev fjernet overskydende hud under brystet, med fjernelse af lidt mere på højre end på venstre side, samt løftning af brystvævet.

Nævnet har ligeledes lagt vægt på, at ifølge journalen var såvel skriftligt som mundtligt informeret om risici ved indgrebet, herunder at der kunne være følelsesløshed i brysterne efter operationen.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af, at speciallæge ikke informerede om, at sårene skulle bades.

Nævnet har herved lagt vægt på, at operationssår ikke skal bades før fjernelse af sting.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at forholdene ved fjernelse af stingene den 18. juni 1998 syntes tilfredsstillende, og at en speciel orientering om badning af operationssår ikke er nødvendig, når der ikke er nogen defekt i arret. Samtidig kan det i andre tilfælde være mere hensigtsmæssigt, at sårene holdes tørre.

I forbindelse med, at der ifølge journalen senere fremkom en lille defekt i arret, hvilket meddelte klinikken telefonisk, oplyste hun samtidig, at hun søgt anden klinik, hvorfor det således ikke var muligt at rådgive om, hvorledes sårene skulle behandles.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af speciallæge i forbindelse med fjernelsen af stingene den 18. juni 1998.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at stingene blev fjernet af en sygeplejerske, og at alt, ifølge journalnotat, så fint ud.

Nævnet finder, at det efter oplysningerne i sagen er usikkert, hvilke tråde mener ikke blev fjernet.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der ifølge operationsbeskrivelsen blev syet med nylon i huden - nylontråde er blå og derfor vanskelige at overse. Det vil derfor være mere sandsynligt, at de tråde, der senere måtte fjernes, var tråde, der anvendtes til at sy underhuden med, hvilket vil sige tråde, der normalt skulle opløse sig selv, men som ikke altid gør det og derfor trænger ud gennem huden.

I forbindelse med s klage over, at hun ved en telefonisk henvendelse til ca. 2 dage efter operationen fik at vide, at hun selv skulle klare problemet med en hudlap, der havde løsnet sig, har det ikke været muligt for Patientklagenævnet at identificere, hvem har talt med. Patientklagenævnet har på denne baggrund ikke mulighed for en nærmere stillingtagen til dette forhold.