Klage over manglende fjernelse af spiral

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 24. oktober 1994 på gynækologisk afdeling, .Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin information til i forbindelse med behandlingen den 24. oktober 1994 på gynækologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0123914

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 24. oktober 1994 på gynækologisk afdeling, <****>.

Læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin information til <****> i forbindelse med behandlingen den 24. oktober 1994 på gynækologisk afdeling, <****>.

 

Den 19. oktober 1994 fik foretaget en ambulant undersøgelse på gynækologisk afdeling, . Hun var, trods anvendelse af spiral som svangerskabsforebyggende indsats, blevet gravid.

Ved den gynækologiske undersøgelse kunne spiraltrådene ikke ses, hvorfor en ultralydscanning blev iværksat i overensstemmelse med afdelingens normale procedurer. Denne undersøgelse påviste en spiral i livmoderhalsen.

Den 24. oktober 1994 blev der foretaget provokeret abort. Spiralen blev ikke fundet inden indgrebet, trods omhyggelig undersøgelse og gentagen ultralydundersøgelse. Reservelæge som udførte indgrebet, hidkaldte bistand fra en 1. reservelæge og denne tilkaldte derpå overlæge .

Sidstnævnte anfører i sin udtalelse, at det, efter daværende oplysninger og fund, kunne sluttes, at der kunne foreligge en lokalisation af spiralen uden for livmoderen, og derfor burde der være iværksat en røntgenundersøgelse for at udelukke denne mulighed, hvilket også angives at være afdelingens praksis.

Der blev ikke udført røntgenundersøgelse i forbindelse med indgrebet den 24. oktober 1994.

Ved udskrivelsessamtalen samme dag gav læge i overensstemmelse med det, som var anført i journalen om indgrebet, forklaring til klager om, hvordan en spiral kunne være gledet ud, da den ikke var påvist tilstedeværende. Af samme grund blev der ikke givet råd og vejledning om, hvordan man skulle forholde sig angående spiralen.
I april 2000 fik smerter i venstre side af lænden og søgte derfor kiropraktor. Denne påviste ved et røntgenbillede af kroppen en spiral i venstre side af bækkenet.

Efter henvisning til gynækologisk afdeling, , blev spiralen fjernet den 6. juni 2000.

Der er klaget over, at den tilstedeværende spiral ikke blev påvist i forbindelse med indgrebet den 24. oktober 1994.

Patientklagenævnet finder, at der er grundlag for kritik af den behandling, modtog den 24. oktober 1994 på gynækologisk afdeling, .

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det ved ultralydscanningen forud for indgrebet kunne konstateres, at havde en spiral siddende i livmoderhalsen, ligesom det blev noteret i journalen, at man under indgrebet skulle være opmærksom på, at få denne fjernet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at reservelæge , da han ikke kunne finde spiralen, på relevant vis tilkaldte en 1. reservelæge som foretog klinisk undersøgelse. Da denne heller ikke kunne lokalisere spiralen blev overlæge tilkaldt, som heller ikke kunne lokalisere spiralen.

Nævnet finder, at man, da spiralen ikke kunne findes under indgrebet, burde have foretaget en røntgenundersøgelse af s bughule med henblik på at afgøre, om spiralen var tilstede eller om den var faldet ud spontant. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at en ultralydsscanning ikke er en tilstrækkelig effektiv undersøgelse til at udelukke, at en spiral er tilstede.

Overlæge har i sin udtalelse anført, at det er sædvanlig praksis i sådanne tilfælde at tilråde en røntgenoversigt foretaget, men at han ikke husker, hvilke råd der blev givet til reservelæge den 24. oktober 1994.

Reservelæge har i sin udtalelse anført, at der ifølge hans erindring ikke blev bragt andre forslag frem til afklaring af spiralens placering.

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af, at overlæge ikke sikrede sig, at der ved indgrebet den 24. oktober 1994 blev foretaget en røntgenundersøgelse til afklaring af spiralens placering.

Der er endvidere klaget over, at ikke modtog fyldestgørende information om det videre forløb i forbindelse med, at spiralen ikke var fundet.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at ved udskrivelsen blev informeret af læge om, at spiralen ikke var blevet fundet, og at det skønnedes sandsynligt, at denne var gledet ud i perioden mellem ultralydscanningen og indgrebet.