Klage over manglende information om komplikationer til operation for fremfald af skedebagvæg

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af i forbindelse med behandlingen den 29. september 1998 og den 31. marts 1999 på kirurgisk afdeling, .Overlæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 29. september 1998 og den 31. marts 1999 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0123918

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik, Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <****> i forbindelse med behandlingen den 29. september 1998 og den 31. marts 1999 på kirurgisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 29. september 1998 og den 31. marts 1999 på kirurgisk afdeling, <****>.

 

, der var 65 år, blev den 29. september 1998 undersøgt ambulant af overlæge , kirurgisk afdeling, , på grund af hyppig vandladning, ind imellem manglende evne til at holde på vandet (urinkontinens) samt vanskeligheder med at tømme endetarmen. Overlæge foretog en gynækologisk undersøgelse, hvorved han fandt en nedsynkning af blæren (cystocele) og af endetarmen (rectocele). Overlæge fandt derfor, at der var indikation for stramning af henholdsvis forreste og bagerste del af skedevæggen (kolporrhafi).

Den 31. marts 1999 fandt overlæge ved undersøgelse umiddelbart før operationen, at problemet kunne løses ved stramning af skedevæggen bagtil (kolporrhafia posterior). Operationen forløb uden komplikationer, og blev udskrevet den l. april 1999.

Efter operationen var det ikke muligt for at have samleje på grund af smerter og stramning af skedeindgangen. Ved efterundersøgelse den 14. september 1999 fandt overlæge , at der bagved skedeindgangen var opstået et sejl af huden, og dette blev opereret ambulant samme dag.

Den 5. maj 2000 fandt en speciallæge i gynækologi ved undersøgelse af en betydelig stramning og ardannelse i området omkring skedeindgangen, som i øvrigt kun fandtes at være passabel for en finger. Speciallægen ordinerede behandling med hormonstikpiller og henviste til vurdering og eventuel operation på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Den 10. november 2000 fandt en overlæge på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , at der var beskedne aragtige forandringer omkring skedeindgangen, og at dennes omfang svarede til to fingerbredder. Overlægen ordinerede fysiurgisk behandling af bækkenmuskulaturen, og foreslog eventuelt behandling med henblik på at udvide skeden.

Der er klaget over, at overlæge i forbindelse med operationen strammede for meget sammen i skeden.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at operationen ifølge operationsbeskrivelsen blev udført således, at den frembulende endetarm blev skubbet op på plads, og muskulaturen blev samlet for at holde tarmen på plads. Herefter blev den overskydende slimhinde i skeden fjernet, og operationssåret blev syet sammen.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af overlæge s udtalelse til sagen fremgår, at han altid sikrer sig, at skedeindgangen er passabel for to fingre.

Nævnet kan oplyse, at det ved afslutningen af en sådan operation er kutyme, at man sikrer sig, at skedeindgangen er passabel for to fingre, og at man ved at føle efter i endetarmen sikrer sig, at der ikke er syet tråde ind i endetarmen.

Videre kan nævnet oplyse, at det i forbindelse med operation for frembuling af endetarmen i skeden (rectocele) ved den ovenfor beskrevne operation (kolporrhaphia posterior) er kendt, at man i efterforløbet kan få smerter i tilslutning til samleje. Denne komplikation optræder med en hyppighed i størrelsesordenen 10 %. Det er desuden en kendt komplikation til ovenstående operation, at skedeindgangen efter samling af vævene utilsigtet kan blive for lille. Det er desuden kendt, at arvævsdannelsen kan skrumpe og medføre, at skedeindgangen, som lige efter operationen var stor nok, efterfølgende kan blive for lille.

Nævnet har på grundlag af de foreliggende oplysninger lagt til grund, at skedeindgangen efter operationen var passabel for to fingre.

Sammenfattende finder nævnet således ikke anledning til kritik af overlæge for den gennemførte undersøgelse og behandling af .

Nævnet finder, at overlæge ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af .

Nævnet har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen, at der forud for indgrebet blev givet information til om selve indgrebet og de kendte bivirkninger hertil.