Klage over utilstrækkelig undersøgelse af nyfødt

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 25. april 2000 på .De læger der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 24. til den 26. april 2000 på har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0124011

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2001

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 25. april 2000 på <****>.

De læger der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 24. til den 26. april 2000 på <****> har ikke overtrådt lægeloven.

 

var 27 år, førstegangsfødende og i uge 41, da hun den 24. april 2000 kl. 18.02 fødte . Under fødslen blev veerne stimuleret, og der var grønt fostervand.

Den følgende formiddag blev rutinemæssigt undersøgt af en reservelæge, der efter en undersøgelse ordinerede ekstra væske, som tilskud til amningen.

Samme aften blev vagthavende reservelæge tilkaldt, fordi afdelingens personale havde fundet, at måske virkede forpint og at hans penis måske så lidt påfaldende ud, hvorfor urinvejsmisdannelse blev mistænkt. Reservelægen fandt normale forhold bortset fra lidt hæs skrigen, men tilkaldte vagthavende bagvagt, overlæge med henblik på nærmere vurdering.

Overlæge fandt efter en undersøgelse ved midnatstid ikke anledning til at foretage anden behandling end fortsat indgift af ekstra væske.

Den 26. april 2000 om aftenen fik trækninger i arme og ben. Vagthavende 1. reservelæge blev tilkaldt og man fandt et meget lavt blodsukker. Herefter blev der givet antibiotisk behandling og blev overflyttet til afdelingen for nyfødte, , hvor man fandt, at han led af følger efter iltmangel under fødslen med nedsat blodsukker og kramper som udtryk for en lettere hjerneskade. Hans tilstand blev betydeligt bedre under behandlingen, og han blev udskrevet efter ca. 5 ugers indlæggelse, uden at det endnu kunne vurderes, om der ville blive tale om blivende skade.

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget tilstrækkelige undersøgelser og behandling af efter fødslen, og indtil han blev overført til den 26. april 2000.

Patientklagenævnet finder anledning til at kritisere overlæge for hendes behandling af den 25. april 2000. Nævnet finder imidlertid ikke anledning til at kritisere de andre læger, som var involveret i behandlingen af i perioden fra den 24. til den 26. april 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at ved en graviditetsalder på ca. 40 uger udviklede let svangerskabsforgiftning, og man derfor besluttede at foretage igangsættelse af fødslen.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at blev født den 24. april 2000 kl. 18.02 og havde en fødselsvægt på 3195 gram, en længde på 52, og en Apgar Score på 9 efter 1 minut og 10 efter 5 minutter.

Nævnet kan oplyse, at alle nyfødte bedømmes efter en Apgar Score. Man bedømmer den nyfødtes tilstand på fem forskellige ting, nemlig: hjertelyd, vejrtrækning, reflekser, hudfarve og musklernes spændingstilstand. Der kan gives to point for hver af de fem kategorier, således at den maksimale Apgar Score er 10.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at der i forbindelse med fødslen blev taget en prøve af navlesnoren til bestemmelse af den såkaldte navlesnors pH-værdi. Resultatet var på 7,03 og forlå ifølge det oplyste dagen efter.

Nævnet kan oplyse, at man som udgangspunkt altid tager en blodprøve fra den nyfødtes navlesnor. Af denne blodprøve får man blandt andet en såkaldt navlesnors pH-værdi, som måler surhedsgraden i barnets blod. Denne værdi kan fortælle noget om, hvor meget ilt fostret har modtaget fra moderkagen under fødslen. Som en tommelfinger skal navlesnors pH-værdien ligge over 7,20 for at fostret får ilt nok og dermed har det godt under fødslen.

Nævnet har også lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at en reservelæge den 25. april 2000 rutinemæssigt undersøgte , og fandt normale forhold bortset fra, at ansigtet virkede gammelmandsagtigt (dysmaturt) og hud-væskefyldningen (hudturgor) blev vurderet som lidt nedsat i underlivet som udtryk for væskemangel. Reservelægen ordinerede derfor ekstra væske, hvilket blev givet som tilskud til amningen.

I den forbindelse kan nævnet oplyse, at såfremt en nyfødts ansigt bliver vurderet som dysmaturt, er det et tegn på, at moderkagens funktion i den sidste tid af graviditeten ikke har været optimal, og at barnet derfor har ?tæret? på sine ressourcer. Det er en kendt komplikation til dysmaturitet, at barnet kan have lavt blodsukker, og at dette kan føre til muskeltrækninger og eventuelt krampe.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at den vagthavende reservelæge den 25. april 2000 om aftenen blev tilkaldt, fordi afdelingens personale havde fundet, at virkede forpint og hans penis så lidt påfaldende ud, hvorfor urinvejsmisdannelse blev mistænkt. Reservelægen fandt normale forhold bortset fra lidt hæs skrigen, men tilkaldte vagthavende bagvagt, overlæge , med henblik på nærmere vurdering.

Nævnet har også lagt vægt på, at overlæge til sagen har oplyst, at hun den 25. april 2000 ved middnatstid blev tilkaldt af forvagten for at undersøge penis på en 30 timer gammel dreng og fik oplysning om, at det drejede sig om et barn med normal fødselsvægt, normal fødsel og normal Apgar Score, samt at hun derfor ikke fandt anledning til at læse journalen igennem. Det fremgår videre af overlæge s udtalelse, at hun ved sin undersøgelse den 25. april 2000 omkring midnat fandt, at hudturgor kun let var nedsat som udtryk for kun let væskemangel. Overlæge fandt endvidere, at var normal herunder de ydre kønsorganer, og bemærkede den hæse gråd. Overlæge foretog en ultralydsundersøgelse af underlivet, men fandt ikke tegn på forstørret blære. På baggrund af sine observationer fandt overlæge herefter ikke anledning til at foretage anden behandling end fortsat indgift af ekstra væske.

Desuden har nævnet lagt vægt på, at ifølge journalen den 26. april 2000 om aftenen udviklede trækninger i arme og ben, hvorfor vagthavende 1. reservelæge blev tilkaldt. Der blev målt et meget lavt blodsukker (0,8 mmol/l). Herefter blev der givet antibiotisk behandling og blev overflyttet til afdelingen for nyfødte, , under ledsagelse af narkoselæge.

Det er nævnets opfattelse, at det havde været i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge i forbindelse med undersøgelsen den 25. april 2000 havde ordineret en undersøgelse af blodsukker, idet resultatet af navlesnorsblodprøven fra fødslen på dette tidspunkt må have været kendt. En undersøgelse af blodsukkeret den 25. april 2000 kunne have medført tidligere diagnose og dermed behandling af det for lave blodsukker.