Klage over, at sengehest ikke var slået op

Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 23. september 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0124105

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2001

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sygeplejerske <****> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 23. september 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>.

 

, der var 16 år, blev den 22. september 1998 flyttet tilbage til ortopædkirurgisk afdeling, , fra neurokirurgisk afdeling, , efter behandling af blandt andet flere brud i ansigtet.

Der var fast vagt ved , da han var motorisk urolig.

Den 23. september 1998 faldt ud af sengen. Den ansvarshavende sygeplejerske befandt sig ikke på stuen på dette tidspunkt.

Da faldt ud af sengen, var den faste vagt, en social- og sundhedsassistentelev, hos ham, og sengehesten var slået ned. Samtidig med at social- og sundhedsassistenteleven vendte siden til for at række ud efter en fast halskrave, som skulle have på, stod han ud af sengen og faldt.

Der er klaget over, at på 16 år ikke fik korrekt behandling og pleje, idet han faldt ud af sengen den 23. september 1998 om morgenen under en indlæggelse på .

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af den ansvarshavende sygeplejerske , idet hun ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at blev beskrevet som motorisk urolig, og derfor havde brug for fast vagt.

Videre har nævnet lagt vægt på, at en oversygeplejerske, en afdelingssygeplejerske og social- og sundhedsassistenteleven, ortopædkirurgisk afdeling, har afgivet en samlet udtalelse til sagen, der tillige er udfærdiget efter tilsagn fra sygeplejerske . Af udtalelsen fremgår det, at social- og sundhedsassistenteleven ikke havde fået vejledning i, at sengehesten skulle slås op, når hun ikke var i direkte kontakt med .

Nævnet har på den baggrund lagt til grund, at den ansvarshavende sygeplejerske ikke havde givet den faste vagt, social- og sundhedsassistenteleven, tilstrækkelig vejledning i, at sengehesten skulle være slået op, når hun ikke var i direkte kontakt med .

Nævnet finder, at det er den ansvarshavende sygeplejerske, der er ansvarlig for, at den faste vagt har fået den vejledning, der skal til for at overvåge patienten, idet man ikke kan forvente, at en social- og sundhedsassistentelev uden vejledning har forståelse for, at hun ikke må slå sengehesten ned, selvom hun ikke forlader patienten, men kun vender ryggen til.