Klage over behandling af kiropraktisk turnusassistent

Kiropraktor har ikke overtrådt lov om kiropraktorer ved benyttelse af medhjælp i forbindelse med behandlingen af den 2. februar 2000.

Sagsnummer:

0124202

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2001

Faggruppe:

Kiropraktorer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Kiropraktor <****> har ikke overtrådt lov om kiropraktorer ved benyttelse af medhjælp i forbindelse med behandlingen af <****> den 2. februar 2000.

 

havde siden december 1998 fået behandlinger af kiropraktor , idet hun havde hyppigt tilbagevendende hovedsmerter og smerter på halsen (cervikalt facet syndrom).

Den 2. februar 2000 havde kiropraktor ferie, hvorfor blev behandlet med manipulationsbehandling af en turnusassistent, som var under supplerende praktisk uddannelse på klinikken. Han vurderede, at havde såkaldte låsninger i den øverste del af rygsøjlen svarende til halsen samt i den del af rygsøjlen, der ligger i brystkassen.

Første del af manipulationsbehandlingen foregik, mens lå på ryggen. Hendes hoved blev drejet ud til siden indtil rygsøjlen blev spændt, hvorefter segmentet blev bevæget ud over "låsningen". Herefter blev den øverste del af brystkassens rygsøjle behandlet, mens lå på maven. Hovedet blev igen drejet ud mod siden, og der blev herefter foretaget direkte tryk ind fra siden mod en torntap på en af de øverste hvirvler i brystkassens rygsøjle. Turnusassistenten foretog endvidere manipulation af det øverste ribben på højre side.

Den 3. februar 2000 havde gener fra halsen. Hun henvendte sig derfor til egen læge, som fandt ømhed af halsen.

Den 7. februar 2000 havde fortsat gener og fik foretaget en undersøgelse af en øre-næse-halslæge, hvorefter hun blev indlagt på medicinsk afdeling, . Her fik hun foretaget en ultralydsscanning, hvor der blev konstateret en væskeansamling på højre side af halsen, som trykkede på en større vene. Røntgenlægen vurderede, at der var tale om en blodansamling.

Der er klaget over den kiropraktorbehandling, som modtog den 2. februar 2000, idet denne angiveligt medførte en fibersprængning, da den behandlende kiropraktor foretog et alt for kraftigt og forkert vrid i hendes hals- og nakkemuskler.

Patientklagenævnet skal bemærke, at den behandlende kiropraktor på tidspunktet for behandlingen af ikke var autoriseret som kiropraktor. Nævnet kan oplyse, at klager over en ikke- autoriseret kiropraktor ikke er omfattet af nævnets kompetence. Nævnet kan således i sin bedømmelse af sagen alene tage stilling til, om den kiropraktor, der havde ansvaret for s behandling, har udvist tilstrækkelig omhu ved delegationen af opgaver til turnusassistenten og ved udarbejdelsen af sin instruks.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af kiropraktor s instruks og delegation af opgaver til turnusassistenten i forbindelse med hans undersøgelse og behandling af den 2. februar 2000.

Nævnet kan oplyse, at formålet med den supplerende praktiske uddannelse er at træne og videreudvikle kandidatens kliniske erfaring med henblik på en selvstændig, rutineret og forsvarlig varetagelse af diagnostik, forebyggelse og behandling indenfor det kiropraktiske virksomhedsområde. Ifølge Sundhedsmini-steriets bekendtgørelse om kiroprak-torers supplerende praktiske uddannelse, skal kiropraktorassistenten gradvist varetage mere og mere selvstændige opgaver.

Nævnet har lagt vægt på, at kiropraktor planlagde uddannelsen således, at hun overværede alle førstegangskonsultationer, som turnusassistenten havde den første måned på hendes klinik, ligesom hun overværede mange øvrige behandlinger de første 3 måneder af hans supplerende praktiske uddannelse, som startede den 2. august 1999.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at kiropraktor efter de første 3 måneder af turnusassistentens uddannelse kun overværede de konsultationer, som han anmodede hende om samt konsultationer i mere komplicerede behandlingsforløb. Da hun den 2. februar 2000 var på ferie, aftalte hun med de andre kiropraktorer i , at turnusassistenten kunne kontakte dem, hvis han havde brug for rådgivning eller assistance.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det er sædvanlig praksis blandt kiropraktorerne i Danmark, at turnuskandidaten med tiden kan have konsultationer, mens kiropraktoren ikke er til stede på klinikken. I sådanne tilfælde skal kiropraktoren kunne kontaktes og eventuelt tilkaldes med kort varsel. Ligeledes er det normalt, at en turnuskandidat, som ikke er i den første del af turnusperioden, og som efterhånden arbejder mere selvstændigt, kan arbejde alene under kiropraktorens ferie, såfremt der er truffet aftale med en anden klinik i lokalområdet om, at der på den anden klinik er kiropraktorer med mindst 3 års anciennitet, som er forberedt på at yde vejledning og assistance, hvis turnuskandidaten har behov herfor.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at kiropraktor ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved benyttelse af medhjælp i forbindelse med behandlingen af den 2. februar 2000.