Klage over mangelfuld undersøgelse og behandling på skadestuen af ledskred i fingeren

Den 18. august 2000 faldt under fodboldspil og fik en skade på venstre hånds lillefinger...

Sagsnummer:

0124212

Offentliggørelsesdato:

20. november 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den 18. august 2000 faldt <****> under fodboldspil og fik en skade på venstre hånds lillefinger...

Den 18. august 2000 faldt under fodboldspil og fik en skade på venstre hånds lillefinger. Han henvendte sig herefter på skadestuen, , hvor han blev undersøgt af reservelæge B , der ved undersøgelsen fandt, at der var tale om ledskred i fingerens mellemled.

Der blev taget røntgenoptagelser, som viste ledskred mellem 1. og 2. led i fingeren. En bagvagt foretog i lokalbedøvelse påpladssætning og bandagerede fingeren sammen med de andre fingre til en såkaldt carstam-skinne. Der blev aftalt kontrolundersøgelse i kirurgisk ambulatorium 3 uger senere.

blev den 8. september 2000 undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium af en speciallæge i kirurgi. Der blev foretaget fornyet røntgenundersøgelse af fingeren, der viste uændret ledskred. Speciallægen besluttede derfor, at foretage ny påpladssætning og efterfølgende fiksation med K-tråd (metaltråd).

Den 14. september 2000 fik foretaget det ovennævnte indgreb i fuld bedøvelse. Der blev i den forbindelse påvist afsprængning af basis af fingerknoglen og beskadigelse af fingerens strækkesene.

Der er klaget over, at lægen den 18. august 2000 ikke fik sat s led i venstre hånds lillefinger korrekt på plads.

Der er endvidere klaget over, at lægen den 18. august 2000 ikke efter påpladssætningen, kontrollerede om leddet sad korrekt, ved eventuel røntgenundersøgelse.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af reservelæge B s undersøgelse og behandling af den 18. august 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det fremgår af journalen af 18. august 2000, at reservelæge B ved sin undersøgelse fandt, at der var hævelse, misfarvning og fejlstilling af fingerens mellemled. Hun fandt endvidere, at der var delvis sideløshed, men normal bøje og strækkefunktion i fingeren. Røntgenkontrol viste ledskred mellem 1. og 2. fingeren.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af reservelæge B s udtalelse, at hun behandlede i samråd med reservelæge A , som reponerede ledskreddet efter at have lokalbedøvet fingeren, og at de i samråd udfyldte en henvisning til kirurgisk ambulatorium, hvor det blev planlagt, at skulle tilses af en håndkirurg inden en uge.

Nævnet kan oplyse, at efter en påpladssætning af et ledskred af en finger, er det i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at leddet undersøges for både sideløshed og overstrækningsløshed. Såfremt man udskyder denne stabilitetskontrol, bør der foretages en røntgenkontrol efter påpladssætningen, for at sikre at ledskreddet er ophævet fuldstændigt.

Efter de oplysninger, som nævnet er i besiddelse af, lægger det til grund, at reservelæge A foretog påpladssætningen.

Nævnet har lagt vægt på, at har anført, at der var to personer om påpladssætningen af fingeren.

Nævnet finder, at reservelæge A som ansvarlig for behandlingen af , burde have undersøgt leddet for stabilitet efter påpladssætningen enten ved klinisk undersøgelse for sideløshed eller ved kontrolrøntgen af fingeren efter påpladssætningen, specielt uden hensyn til at der var konstateret et mindre knoglebrud.

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af reservelæge B s journalføring.

Nævnet har lagt vægt på, at hun ikke havde anført, at påpladssætningen blev foretaget af reservelæge A , som var bagvagt.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at reservelæge A ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld, da han undersøgte og behandlede den 18. august 2000 på skadestuen, , idet han burde have foretaget enten klinisk eller røntgenologisk undersøgelse efter påpladssætningen af ledskreddet.