Klage over beskrivelse af mammografi og over forsinket diagnose af brystkræft

Speciallæge A har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af fra den 24. august til den 14. december 1999 i sin konsultation.Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 16. juli 1999 i sin konsultation.

Sagsnummer:

0124317

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2001

Speciale:

Kirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge A har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> fra den 24. august til den 14. december 1999 i sin konsultation.

Overlæge<****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 16. juli 1999 i sin konsultation.

 

blev i 1991 opereret for kræft i mavesækken. Desuden var tidligere behandlet for en blære i venstre bryst.

I juli 1999 opdagede hun en knude i venstre bryst og henvendte sig til speciallæge i kirurgi, der henviste til mammografi. Den 16. juli 1999 blev der udført mammografi af begge bryster. Mammografien blev bedømt af overlæge, . Røntgendiagnosen var fibroadanomatose i begge bryster. Speciallægen anbefalede derefter fjernelse af knuden.

Imidlertid opsøgte den 24. august 1999 speciallæge i kirurgi A, som hun tidligere havde konsulteret. Han fandt ved undersøgelse af venstre bryst en tredelt smuttende svulst, fra hvilken der blev foretaget en finnålsbiopsi, der viste celler som tydede på infektion, men ingen abnorme celler eller kræftceller. Dette meddelte han den 30. august 1999 og anbefalede behandling med et antibiotikum.

Den 8. september 1999 fandt speciallæge A, at svulsten var blevet mindre. Der blev foretaget en ny finnålsbiopsi, der igen indeholdt celler, som tydede på infektion, men ingen abnorme celler eller kræftceller, ligesom dyrkning fra biopsien ikke viste vækst af bakterier. Herefter rejste til Japan et stykke tid.

Ved næste konsultation hos speciallæge A den 14. december 1999 fandtes svulsten uændret fra undersøgelsen den 8. september 1999, hvorfor speciallæge A henviste til med henblik på fjernelse af svulsten, hvilket udførtes den 4. februar 2000. Undersøgelse af svulsten viste, at det drejede sig om kræft, hvorfor fik fjernet venstre bryst den 20. februar 2000.

Der er klaget over, at overlæge ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved beskrivelsen af mammografien den 16. juli 1999 i sin konsultation, og over at speciallæge A ved konsultationerne fra den 24. august til den 14. december 1999 ikke stillede den korrekte diagnose.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af overlæge i forbindelse i med den mammografi, der blev foretaget den 16. juli 1999 og beskrivelsen heraf.

Nævnet har lagt vægt på, at mammografien var af god kvalitet, og at havde tæt kirtel- og bindevæv i de relativt små bryster, som bevirkede, at den diagnostiske sikkerhed af mammografien ikke kunne være optimal.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at der ikke var noget i mammografibilledet, der tydede på cancer eller andet abnormt.

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af speciallæge As behandling af fra den 24. august til den 14. december 1999 i sin konsultation.

Nævnet kan oplyse, at en følelig knude i brystet hos en kvinde over 30 år bør undersøges i overensstemmelse med den såkaldte triple test (trepunktstesten). Udredningen omfatter en gennemføling af brystet (palpation) med henblik på at lokalisere den abnorme forandring og give en vurdering af, om knuden føles som en kræftknude eller en godartet knude. Det andet trin i testen udgøres af en billeddiagnostisk undersøgelse, mammografi, evt. kombineret med ultralydundersøgelse. Det sidste trin består af en biopsi med udhentning af celler til undersøgelse ved vævslægen.

En diagnostisk konklusion er kun mulig, hvis alle tre testudsagn kan vurderes. Hvis et eller flere testudsagn ikke kan vurderes, fx. hvis en følelig knude ikke er synlig på mammografibilledet, er testen inkonklusiv, og knuden skal under alle omstændigheder fjernes og sendes til undersøgelse hos vævslægen.

Nævnet har lagt vægt på, at trepunktstesten blev gennemført, men at den var inkonklusiv, idet knuden kunne føles, men ikke ses på mammografibilledet, og der var ikke dækceller i finnnålsbiopsien. Knuden burde derfor have været fjernet efter den udførte mammografi, som blev foretaget den 16. juli 1999, eller der burde være foretaget en ny biopsi.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at speciallæge A blev opsøgt af for at få en vurdering, og at han foretog en biopsi, og at det derfor også var ham, der havde ansvaret for, at knuden blev fjernet ved en operation.

Videre har nævnet lagt vægt på, at der ved biopsien ikke blev udhentet pus eller puslignende væske, hvilket tyder på, at der ikke var en infektion eller byld.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at der ikke blev fundet kirtelelementceller i det udhentede materiale. Mangel på kirtelelementceller bevirkede, at prøven var uden betydning for diagnosen.

Afgørelsen er truffet af et flertal. 2 medlemmer afgav følgende mindretalsudtalelse:

?Speciallæge As behandling af vidner ikke om manglende omhu. glemmer i sin klage, at speciallæge A også så hende i september 1999 og foretog yderligere finnålsbiopsi, der stadig viste godartede forandringer.

Herefter var speciallæge A ude af billedet en tid på grund af rejse til Japan – det havde her været hensigtsmæssigt om på det tidspunkt var henvist til fjernelse af knuden.