Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i forbindelse med operationen den 1. december 1998 på .Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for operationen den 1. december 1998 på .

Sagsnummer:

0124326

Offentliggørelsesdato:

21. december 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> i forbindelse med operationen den 1. december 1998 på <****>.

Speciallæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> forud for operationen den 1. december 1998 på <****>.

henvendte sig den 25. november 1998 på med henblik på at få indopereret brystimplantater.

Ved undersøgelsen fandt speciallæge , at havde små bryster, som var let nedhængende (ptose). For at give indtryk af, hvordan operationsresultatet ville blive, viste speciallæge brystimplantater af forskellig størrelse, anbragt i en BH. Efter at havde haft lejlighed til at prøve forskellige, besluttede hun sig for et brystimplantat på 220 ml.

Speciallæge anbefalede derefter, at samtidig fik udført en brysthævende operation, men dette ønskede ikke, hvorfor det blev aftalt, at hun kun skulle have foretaget en operation med indlæggelse af implantat i brysterne.

Operationen blev derefter udført den 1. december 1998, og forløb udfra operationsbeskrivelsen ukompliceret. Ligeledes fremgår det af journalmaterialet fra , at det umiddelbare, postoperative forløb var ukompliceret.

I dagene efter operationen opstod der siven fra en drænkanal, men det fremgår af journalnotat fra kontrolundersøgelse i klinikken den 10. december 1998, at denne siven var ophørt. Videre fremgår det, at der ikke var tegn på infektion, og trådene i højre side blev fjernet, samtidig med at det blev noteret, at højre bryst føltes lidt mere spændt end venstre.

Af journalnotat af 16. december 1998, hvor trådene i højre side blev fjernet, fremgår det, at højre bryst stadig føltes mere fast end venstre.

blev derefter flere gange undersøgt på , senest, den 2. februar 2000, hvor det af journalnotat fremgår, at højre bryst fortsat var mere hårdt end venstre, ligesom angav nedsat følesans på huden på udsiden af højre bryst, samt at resultatet af operationen ikke var tilfredsstillende.

Speciallæge anfører i sin udtalelse til sagen, at s højre bryst er mere fast - en såkaldt kapselkontraktur - der af speciallægen betegnes som Baker’s grad 2, hvilket betyder, at den ikke er synlig. Vedrørende eventuelle smerter i forbindelse med kapselkontraktur anfører speciallægen, at sådanne normalt først forekommer ved kapselkontraktur af Baker grad 4, hvilket er en kontraktur, der er synlig, og at speciallægen i forbindelse med sine kontakter med ikke havde fået oplysninger om smerter.

Det fremgår af journalmaterialet fra , at i forbindelse med, at operationen blev aftalt, både mundtligt og skriftligt blev informeret om operationen og mulige komplikationer til denne, bl.a. hårdhed i brystet (kapselkontrakturer) og behandlingsmulighederne af disse samt ændring af følesansen (sensibilitetsnedsættelse). Yderligere havde med sin underskrift tilkendegivet at være blevet informeret, som beskrevet.

Der er klaget over, at den af speciallæge udførte operation ikke havde et tilfredsstillende resultat, at speciallæge ikke udførte operationen således, som det forinden var aftalt, samt at speciallæge forinden operationen gav en mangelfuld information, herunder om, at hun i en alder af 38 år muligvis var for gammel til at få indopereret brystimplantater.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af speciallæge i forbindelse med operationen af den 1. december 1998. Nævnet finder således udfra operationsbeskrivelsen, at indgrebet blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis ved indlæggelse af brystimplantater og svarede til, hvad der forinden var aftalt.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af speciallæge s behandling af i efterforløbet for operationen.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalen fra fremgår, at efterfølgende blev fulgt ambulant og fik tilbudt relevante korrigerende indgreb af kapseldannelsen.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af speciallæge s information af , herunder om hendes alder var en hindring for at få indopereret brystimplantater.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalmaterialet fra fremgår, at forinden operationen både skriftligt og mundtligt var orienteret om indgrebet og om de komplikationer, der efterfølgende kunne opstå. Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at brystimplantater kan indopereres hos patienter mellem ca. 20 og ca. 55 år.