Klage over at plejehjemsbeboer blev efterladt på toilettet en hel nat

Plejehjemsassistent har ikke handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 25. maj 2000 på Plejehjemmet .Det skal desuden indskærpes overfor plejehjemsassistent , at hun udviser større omhu og samvittighedsfuldhed i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0124401

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Faggruppe:

Plejehjemsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Plejehjemsassistent <****> har ikke handlet fagligt korrekt ved sin behandling af <****> den 25. maj 2000 på Plejehjemmet <****>.

Det skal desuden indskærpes overfor plejehjemsassistent <****>, at hun udviser større omhu og samvittighedsfuldhed i sit fremtidige virke.

 

Den 25. maj 2000 omkring kl. 21.30 blev af plejehjemsassistent hjulpet på toilettet ved brug af lift. Plejehjemsassistent glemte imidlertid, at hun havde hjulpet på toilettet, hvorfor det øvrige personale først næste morgen kl. 8.30 opdagede, at havde tilbragt natten på toilettet i liften.

Det er til sagen oplyst, at der på badeværelset er en kaldesnor, og at den om morgenen hængte ved siden af toilettet uden at være fastgjort til eller andetsteds. Det er endvidere oplyst, at på grund af sin psykiske formåen aldrig benytter sig af muligheden for at kalde på personalet ved hjælp af kaldesnoren.

blev tilset af læge den 26. maj 2000, hvor man ikke kunne finde tegn på fysisk overlast.

Der er klaget over, at den 25. maj 2000 på Plejehjemmet blev efterladt på toilettet uden opsyn og uden kaldesnor fra kl. 21.30 om aftenen til næste morgen kl. 8.30.

Patientklagenævnet finder, at plejehjemsassistent har handlet kritisabelt ved at efterlade på toilettet.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at opholdt sig på toilettet fra kl. 21.30 den 25. maj 2000 til kl. 8.30 den 26. maj 2000, idet plejehjemsassistent havde glemt, at hun havde fulgt på toilettet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at blev efterladt uden opsyn på trods af, at hun har dårlig ståfunktion, specielt i aftentimerne, når hun er træt, samt at hun har dårlig korttidshukommelse og er psykisk ude af stand til at benytte en kaldesnor med henblik på at tilkalde hjælp.

Nævnet bemærker, at kaldesnoren ikke var fastgjort til .