Glemt tampon i skeden

Overlæge har over-trådt læge-lovens § 6 og § 13, stk. 2, fordi han ikke har været tilstrækkeligt omhyggelig ved sin behandling og journalføring heraf af den 6. og den 7. januar 2000 på gynækologisk afdeling, .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. maj 2000 på gynækologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0124409

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2002

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har over-trådt læge-lovens § 6 og § 13, stk. 2, fordi han ikke har været tilstrækkeligt omhyggelig ved sin behandling og journalføring heraf af <****> den 6. og den 7. januar 2000 på gynækologisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 10. maj 2000 på gynækologisk afdeling, <****>.

blev den 5. januar 2000 indlagt på gynækologisk afdeling, med henblik på fjernelse af livmoderen.

Operationen blev udført som LAVH- Laparoscopisk Assisteret Vaginal Hysterectomi – det vil sige en operation, hvor man ved en kombineret kikkertoperation gennem bugvæggen og operation via skeden fjerner livmoderen. Indgrebet blev udført af overlæge den 6. januar 2000.

Den 9. januar 2000 følte , at der under toiletbesøg pludselig faldt noget ned i skeden. Hun fik herefter udført en gynækologisk undersøgelse af overlæge , der konstaterede en glemt tampon, som han herefter fjernede.

blev udskrevet den 11. januar 2000 til ambulant kontrol.

Ved ambulant kontrol den 1. februar 2000 oplyste , at hun var generet af tyngdefornemmelse, og stikkende smerter i højre side af underlivet. Det blev planlagt ny kontrol.

Ved efterfølgende kontroller henholdsvis den 22. februar og den 2. maj 2000 var generet af smerter i højre side af underlivet, og man fandt indikation for kikkertundersøgelse af underlivet.

blev indlagt den 9. maj 2000 med henblik på foretagelse af kikkertundersøgelse. Indgrebet blev udført den 10. maj 2000 af overlæge , og blev udskrevet den 11. maj 2000 med en sygemelding på 3 uger.

Der er klaget over, at overlægen ved en operation den 6. januar 2000 glemte at fjerne en tampon.

Der er endvidere klaget over, at overlægen den 6. januar 2000 ikke foretog operation via et snit i maven, da man opdagede, at s livmoder var større end først antaget.

Der er endeligt klaget over, at lægen efter operationen den 10. maj 2000 vurderede, at kun skulle sygemeldes i tre uger.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af overlæge s behandling af den 6. januar 2000 på gynækologisk afdeling, .

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen af den 5. januar 2000 fremgår, at på 43 år blev indlagt med henblik på fjernelse af livmoderen på grund af konstatering af en godartet svulst (fibrom), og med henblik på undersøgelse for underlivssmerter, samt for unormal forekomst af livmoderslimhinde (endometriose).

Nævnet kan oplyse, at endometriose er en sygdom, hvor der forekommer livmoderslimhinde udenfor livmoderen, og et væsentligt symptom ved sygdommen er smerter. Når der konstateres endometriose er det efter nævnets opfattelse i overensstemmelse med almindelig faglig standard at fjerne vævet for dermed at fjerne årsagen til patientens smerter.

Nævnet finder således, at der var indikation for at foretage fjernelse af livmoderen.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af journalen af den 5. januar 2000 fremgår, at var indforstået med kikkertoperation, hvis det var indiceret, samt at operationen skulle foretages som LAVH. Overlæge oplyste, ifølge journalen, at hvis højre æggestok var påvirket eller man fandt endometriose eller svulster ville man fjerne dette.

Videre har nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af overlæge s udtalelse, at han ved kikkertundersøgelse den 6. januar 2000 gennem bugvæggen vurderede forholdene i bughulen og fandt, at det var muligt af fjerne livmoderen ved det planlagte indgreb.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af overlæge s udtalelse, at han benyttede en teknik, hvor han reducerede livmoderens diameter ved cirkulære snit omkring livmoderhalsen. Under indgrebet frigjorde han livmoderen gennem kikkert, og fjernede denne nedefra ved at trække livmoderen ud.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at det af operationsbeskrivelsen af den 6. januar 2000 samt af journalen af den 7. januar 2000 fremgår, at overlæge under indgrebet fandt et par småcyster på højre æggestok, og fjernede højre æggestok og æggeleder, endvidere fjernede han to områder med endometriose. Der blev anlagt dræn, der efterfølgende blev fjernet den 8. januar 2000.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, ikke grundlag for at kritisere, at der ikke blev foretaget åben operation. Nævnet finder videre, at overlæge udførte operationen i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at overlæge burde have journalført, at han oplagde en tampon ved indgrebet den 6. januar 2000, og at han ved gennemgangen den 7. januar 2001 burde have fjernet tamponen.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det af journalen den 10. januar 2000 fremgår, at man ved gynækologisk undersøgelse af fandt en tampon i skeden. I tilknytning hertil fandt man lidt fedtvæv, der hang ned fra tyktarmen (lille snip af oment), og trængte sig gennem en åbning i skedetoppen. Dette blev fjernet, og åbningen blev lukket.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det fremgår af overlæge s udtalelse, at han ved slutningen af indgrebet den 6. januar 2000, efter at have fikseret drænet, indlagde noget gaze som kompression (tampon), og beklageligvis glemte at notere i journalen, at denne efterfølgende skulle fjernes.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at overlæge ikke fjernede tamponen ved gennemgangen den 7. januar 2001.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af overlæge s vurdering af længden af s sygemelding efter indgrebet den 10. maj 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af journalen af den 2. maj 2000, at havde smerter i højre side af underlivet, og at overlæge ved undersøgelsen af hende fandt arforandringer omkring indstikstedet for den anvendte kikkertundersøgelse i højre side af bugvæggen. Han fandt endvidere indikation for ny kikkertundersøgelse, såfremt generne ikke ophørte.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalen af den 10. maj 2000, at overlæge ved kikkertundersøgelsen konstaterede, at der var en lille defekt i bugvæggen, hvorved tarmen kunne fremfalde. Denne defekt blev lukket, og blindtarmen blev fjernet.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke var tale om en egentlig brokoperation, men lukning af en defekt på cirka 1 ½ centimeter, og nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at sygemelding i 3 uger ikke var tilstrækkeligt udfra operationstypen, og fundet under indgrebet.