Information og samtykke samt journalføring heraf

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. september 1996 på gynækologisk afdeling, .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin information af den 27. juni 1997 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0124426

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 10. september 1996 på gynækologisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin information af <****> den 27. juni 1997 på kirurgisk afdeling, <****>.

blev den 22. august 1996 indlagt på gynækologisk afdeling, , på grund af voldsomme mavesmerter i tilslutning til menstruation. En ultralydsundersøgelse viste cyster på begge æggestokke, hvorfor der blev aftalt operation. Hendes blodtryk blev målt til 190/110.

Den 10. september 1996 blev opereret af overlæge , som fandt, at begge æggestokke var omdannet til store cyster, der var bundet ned i hulrummet mellem livmoderen og endetarmen. Hun blev udskrevet den 11. september 1996 velbefindende med en blodprocent på 7,5.

Den 15. september 1996 blev indlagt igen på grund af mavesmerter, og på mistanke om underlivsbetændelse blev hun sat i behandling med antibiotika. Hendes blodtryk blev målt til at være 220/120. Hun blev den 18. september 1996 udskrevet til kontrol en uge senere.

blev derefter fulgt ambulant, da hun havde vedvarende smerter. Den 16. december 1996 fik hun foretaget en vaginalscanning, der gav mistanke om væskeansamling i venstre æggeleder, som man mente kunne være forårsaget af sammenvoksninger.

Den 15. januar 1997 fik foretaget en ultralydsscanning, som ikke viste tegn på væskeansamling i det lille bækken, og som viste, at begge æggestokke var normale. undersøgelsesforløb blev afsluttet den 9. april 1997 efter at en ultralydsscanning viste, at der ikke var udfyldninger.

Den 4. juni 1997 blev undersøgt på kirurgisk afdeling, , idet en funktionsundersøgelse af nyrerne (renografi), foretaget den 22. maj 1997, havde vist en udslukt venstre nyre. Der blev målt blodtryk på 180/106, og en ultralydsscanning af den venstre nyre samt urinleder viste en svær udvidelse af både nyrebækken (hydronefrose) og urinleder (hudroureter) ned mod blæren. Der blev planlagt operativ fjernelse af venstre nyre, men inden da skulle hun vurderes af lægerne fra medicinsk afdeling og have foretaget kikkertundersøgelse af blæren samt en røntgenkontrastundersøgelse (pyelografi) af venstre urinleder.

Under røntgenkontrastundersøgelsen den 26. juni 1997 af venstre urinleder var det ikke var muligt at føre urinlederkateteret mere en 3 -4 cm ind i den venstre urinleder, og en efterfølgende kontrastundersøgelse viste forsnævring i venstre urinleder 3 - 4 cm fra blæren.

En CT-scanning af bughulen, foretaget den 3. juli 1997, viste en svær udvidelse af både nyrebækken og urinleder ned mod blæren.

Der er klaget over, at den læge, som den 10. september 1996 opererede , skar hendes urinleder til venstre nyre over.

Der er videre klaget over, at ikke blev informeret om, urinlederen var blevet skåret over, da det blev konstateret ved en røntgenkonference den 27. juni 1997.

For så vidt angår operationen den 10. september 1996, har nævnet lagt vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgår, at endometriosecysterne på begge ovarier blev fjernet ved stump dissektion. På grund af sammenvoksningen til tarmen blev der ikke foretaget elektrokoagulation af sårfladerne, hvorfra der var siveblødning på grund af den stumpe dissektion. Der blev derfor lagt dræn, som blev fjernet dagen efter. Overlæge har i sin udtalelse skrevet, at der ikke blev foretaget dissektion uden for æggestokkenes område.

Det er nævnets opfattelse, at operationen således forløb ukompliceret, og at der ikke var mistanke om risiko for læsion af urinlederen på venstre side, idet der udelukkende blev anvendt elektrokoagulation i selve kaplsen omkring æggestokken.

Nævnet finder, at overlæge har levet op til den almindelig anerkendt faglig standard ved operationen af den 10. september 1996 på gynækologisk afdeling på .

Nævnet finder anledning til at bemærke, at selv om lokalisationen af forsnævringen på urinlederen kunne tale for en sammenhæng med det operative indgreb, finder nævnet ikke, at der foreligger oplysninger, som giver anledning til at fastslå, at forsnævringen på urinlederen er opstået som en følge af operationen.

For så vidt angår informationen kan nævnet oplyse, at en patient har ret til blandt andet at få relevante oplysninger om sin helbredstilstand og behandlingsmuligheder.

Nævnet har lagt vægt på, at det af røntgenbeskrivelsen den 26. juni 1997 og af journal den 27. juni 1997 fremgår, at den påviste forsnævring (stenose) kunne være en operationsfølge.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det af journalen den 1. juli 1997 fremgår, at overlæge havde en samtale med overlæge , idet han spurgte på ’s vegne. Han blev således informeret om, at der formentlig var fundet en godartet (benign) forsnævring af urinlederen (ureter striktur), som havde medført at nyren var gået til grunde.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at den 7. juli 1997 blev informeret om, at der var en forsnævring på urinlederen, og at dette formodentlig var årsagen til den insufficiente nyre.

Det er nævnets opfattelse, at røntgenbeskrivelsen den 26. juni 1997 og journalnotatet af 27. juni 1997 er udtryk for en formodning om årsagen til forsnævringen, og nævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at ikke blev informeret herom. Nævnet finder således ikke grundlag for kritik af overlæge s information af .