Klage over manglende mikroskopisk undersøgelse af fjernet modermærke

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 20. juli 1998 i sin klinik.

Sagsnummer:

0124509

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 20. juli 1998 i sin klinik.

 

sommeren 1998 opdagede en lille hudforandring på venstre underarm. Da han ikke havde været udsat for nogen skade, og da hudforandringen ikke svandt af sig selv, opsøgte han den 20. juli 1998 praktiserende læge , som fjernede det misfarvede væv. har oplyst, at der var tale om en mystisk lille blåsort gevækst eller udposning på nogle millimeters højde.

Den 7. januar 1999 henvendte sig igen til praktiserende læge , idet der nu var fremkommet et meget mørkt modermærke på stedet. Lægen fjernede dette med 0,5 cm fri afstand og sendte præparatet til mikroskopi. Det viste sig at være modermærkekræft, og praktiserende læge henviste derfor til plastikkirurgisk ambulatorium . Her foretog man den 8. februar 1999 fjernelse af hud og underhud i 1 cm´s afstand fra operationsarret. Man konstaterede samtidig, at der ikke var forstørrede lymfekirtler i armhulen. Mikroskopi af det fjernede væv viste ikke nogen kræftforandringer.

Imidlertid konstaterede selv i juli 1999 en forstørret kirtel i venstre armhule, og ved efterfølgende undersøgelse på plastikkirurgisk ambulatorium , viste det sig, at der var tale om spredning af modermærkekræft.

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge den 20. juli 1998, idet lægen overså, at der kunne være tale om kræft, og derfor hverken sendte vævsprøve til mikroskopi eller fjernede omkringliggende væv. Det er i klagen oplyst, at fejlbehandlingen medførte spredning af sygdommen og forsinket efterbehandling, og at situationen i dag er livstruende.

Nævnet finder grundlag for at kritisere den undersøgelse og behandling, modtog af praktiserende læge den 20. juli.1998.

Nævnet har lagt vægt på, at det af læge s journal fremgår, at henvendte sig den 20. juli 1998, fordi han havde kradset sig i et lille godartet (benignt) udseende modermærke (nævus) med efterfølgende blødning. Læge foretog afskrabning af modermærket uden at sende det fjernede væv til mikroskopisk undersøgelse. Læge har i sin erklæring oplyst, at det fjernede væv var minimalt, og at han ikke havde mistanke om noget ondartet.

Nævnet kan oplyse, at det er fagligt anerkendt, at det ikke er muligt sikkert at skelne mellem godartede og ondartede modermærker ved hjælp af syn og følesans, hvorfor det er vanlig faglig standard ved fjernelse af modermærker at foretage mikroskopisk undersøgelse på mindste anledning til mistanke om kræftudvikling. Dette gælder i særlig grad, når modermærkerne er nyopståede hos voksne, har ændret sig med hensyn til farve og størrelse, og hvis der har optrådt blødning og/eller sårdannelse.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er kritisabelt, at læge undlod at sende det fjernede væv til mikroskopisk undersøgelse. Nævnet finder derimod ikke grundlag for kritisere, at læge ikke fjernede omkringliggende væv, da han ikke havde mistanke om, at modermærket var ondartet.