Klage over manglende reaktion på foretagne levertal i slutningen af graviditet

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 29. maj 2000 på obstetrisk ambulatorium, .Jordemoder 1 har overtrådt lov om jordemødre, § 8, stk. 1, fordi ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af ved hendes nedkomst den 13. juni 2000 på fødeafdelingen, .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. maj 2000 på obstetrisk ambulatorium, .Jordemoder 2 har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af ved hendes nedkomst den 13. juni 2000 på fødeafdelingen, .

Sagsnummer:

0124602

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger, Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi <****> ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 29. maj 2000 på obstetrisk ambulatorium, <****>.

Jordemoder 1 har overtrådt lov om jordemødre, § 8, stk. 1, fordi <****> ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> ved hendes nedkomst den 13. juni 2000 på fødeafdelingen, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 25. maj 2000 på obstetrisk ambulatorium, <****>.

Jordemoder 2 har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af <****> ved hendes nedkomst den 13. juni 2000 på fødeafdelingen, <****>.

Den 25. maj 2000 var til konsultation i obstetrisk ambulatorium hos overlæge . var 40 år og førstegangsgravid i 38. uge og havde været fulgt tæt i graviditeten på grund af undersøgelser vedrørende stofskifte, højt blodtryk, høj vægt og svangerskabssukkersyge. Den 29. maj forelå svar på prøver foretaget den 25. maj 2000.

Den 13. juni 2000 kl. 5.50 henvendte sig på fødegangen på grund af let blødning dagen inden og småveer med 5 min. interval. Hun blev ved ankomsten undersøgt af jordemoder 2. Kl. 8.15 blev undersøgt af jordemoder 1, hvorefter gik hjem og fik sovemedicin og smertestillende medicin med. henvendte sig på fødegangen igen samme dag kl. 23.15 på grund af veer. Ved ankomsten fandtes der ikke hjertelyd, hvilket blev bekræftet ved en ultralydsundersøgelse. Den 14. juni 2000 kl. 13.51 fødte en død dreng. Kort efter fødtes moderkagen, og halvdelen af den var dækket af en fastsiddende masse af størknet blod.

Der er klaget over, at overlæge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling af ved kontrolundersøgelsen den 25. maj 2000.

Ligeledes er der klaget over, at personalet under fødselsforløbet den 13. juni 2000 ikke foretog en tilstrækkelig tæt observation og hensigtsmæssig behandling af , idet man den 13. juni kl. 23.00 konstaterede, at der ikke var liv.

Indledningsvis kan nævnet oplyse, at nævnet har forstået klagen således, at er utilfreds med, at overlæge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling af ved kontrolundersøgelsen den 25. maj 2000. Nævnet har derfor lagt vægt på den hændelse, der er klaget over, nemlig at der ikke blev reageret på levertallene, der blev taget ved konsultationen den 25. maj 2000. Resultaterne forelå først den 29. maj 2000. På denne baggrund har nævnet også inddraget den 29. maj 2000 i sagen, selvom der ikke direkte er klaget over denne dato.

Patientklagenævnet finder, at overlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af den 25. maj 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 25. maj 2000 fremgår, at klagede over universel kløe, og overlæge tog blodprøver for at checke blodplader og blodprocent samt "levertal" - det vil sige der blev undersøgt for en række leverenzymer i blodet. Det fremgår ligeledes af journalen, at blodsukkeret var 4,5, at stofskifteprøverne var normale, samt at skulle fortsætte med stofskiftemedicinen Eltroxin 0,05 mg dagligt.

Patientklagenævnet finder, at overlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af den 29. maj 2000.

Nævnet finder, at overlæge burde have sikret sig, at blev indkaldt til kontrol af blodprøver og klinisk vurdering, da svaret på blodprøverne fra den 25. maj forelå den 29. maj 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at resultatet af blodprøverne var, at nogle af enzymerne var let forhøjet, mens et af enzymerne ASAT var ca. 10 gange forhøjet. Det fremgår ligeledes, at overlæge havde set resultatet og vurderede, at skulle undersøges igen om et par uger, herunder skulle der foretages nye blodprøver.

Nævnet finder, at levertal, hvor enzymerne ASAT er ca. 10 gange forhøjet indicerer, at blodprøverne bør kontrolleres. (Jf. Sandbjerg Retsningslinierne: minimum 1 x ugentlig, ligesom kontrol af fostertilstanden f.eks. ved hjælp af CTG).

Nævnet kan oplyse, at det er kendt, at dårlig leverfunktion kan medføre fosterdød sidst i graviditeten. Det er kendt, at en påvirkning af leverens funktion i slutningen af graviditeten kan medføre universel meget generende kløe og følges af en forhøjelse af leverenzymerne i blodet.

Patientklagenævnet finder, at jordemoder 2 ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af den 13. juni 2000. Det havde dog været hensigtsmæssigt, hvis jordemoder 2 havde taget et blodtryk, og havde undersøgt urinen ved s ankomst til fødegangen den 13. juni 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at var 40 år og førstegangsgravid og havde været fulgt tæt i graviditeten på grund af forhøjet stofskifte, forhøjet blodtryk, forhøjet sukkerbelastning og for høj vægt.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at henvendte sig til fødegangen den 13. juni 2000, tre dage over terminstidspunktet med småveer. Ved ankomsten fandt jordemoder 2 et barn i hovedstilling og normal hjertelyd hos barnet. Ved den indvendige undersøgelse fandt hun livmoderhalsen ½ cm lang og livmodermunden passabel for spidsen af en finger. Barnets hoved stod fast i bækkenindgangen. Jordemoder 2 fandt, at ikke var i aktiv fødsel, men ville observere i et par timer i afdelingen.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af jordemoder 2s udtalelse til sagen, at hun ville have kørt en elektronisk overvågning med CTG, da er en ældre førstegangsfødende med adskillige problemer i graviditeten. På grund af travlhed kunne dette imidlertid ikke nås. Ifølge 2s erklæring er det afdelingens rutine i sådanne tilfælde at køre en elektronisk overvågning.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at overvågning med CTG foregår på den måde, at der sættes et lille apparat på moderens mave. Apparatet måler fostret puls samtidig med livmoderens sammentrækninger, og tegner to kurver for henholdsvis pulsen og sammentrækningerne på en strimmel.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at jordemoder 2 undlod at foretage overvågning med CTG.

Patientklagenævnet finder, at jordemoder 1 har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af den 13. juni 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 13. juni 2000 fremgår, at jordemoder 1 undersøgte kl. 8.15 og fandt, at der nu næsten ingen veer var og at hjertelyden var god.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af jordemoder 1s udtalelse til sagen, at hun troede, at der var kørt en elektronisk overvågning.

Patientklagenævnet finder, at jordemoder 1 inden hjemsendelse burde have sikret sig, at der var foretaget relevante undersøgelser. Derfor finder nævnet, at jordemoder 1 burde have foretaget en elektronisk overvågning, taget blodtryk samt undersøgt urin forinden hun tog stilling til hjemsendelsen.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at var 40 år og førstegangsgravid og havde været fulgt tæt i graviditeten på grund af forhøjet stofskifte, forhøjet blodtryk, forhøjet sukkerbelastning og for høj vægt.