Fødsler (obstetrik)

Jordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af i forbindelse med hendes nedkomst den 4. februar 2000 på fødeafdelingen, .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 4. februar 2000 på .

Sagsnummer:

0124603

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Jordemødre, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Jordemoder <****> har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af <****> i forbindelse med hendes nedkomst den 4. februar 2000 på fødeafdelingen, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 4. februar 2000 på <****>.

var 26 år, førstegangsfødende og i uge 40, da hun den 4. februar 2000 kl. 4.45 efter en ukompliceret graviditet blev indlagt på på grund af afgang af grønt fostervand. Ved indlæggelsen blev undersøgt af en jordemoder, som tilkaldte en 1. reservelæge. Vedkommende ordinerede kl. 5.50 fortsat nøje observation.

Kl. 09.00 blev undersøgt af overlæge som ordinerede overvågning med CTG (apparat der måler fostrets puls og livmoderens sammentrækninger samtidig på en strimmel). Kl. 10.15 blev der opsat vestimulerende drop og kl. 13.15 blev der efter aftale med overlæge anlagt epiduralblokade (rygmarvsbedøvelse).

Jordemoder mødte kl. 14.45 i vagt og overtog jordemoderledelse af s fødsel. Kl. 17.00 fandt jordemoder , at CTG-kurverne var upåfaldende, og at livmodermunden var 4 - 5 cm (fuldt åben er 10 cm).

Kl. 21.00 fik begyndende pressetrang. Overlæge foretog en undersøgelse og besluttede at øge dosis af det ve-stimulerende drop. Kl. 21.10 besluttede overlæge at anlægge sugekop for at afslutte fødselsforløbet. Da sugekoppen for anden gang sprang af, ordinerede overlæge akut kejsersnit.

fødte kl. 21.54 en slap, bleg dreng, som havde navlesnoren 1 gang om halsen og en gang ned omkring den ene lyske. Drengen fik Apgar Score 5 efter 1 minut, og 7 efter 5 minutter.

Nævnet kan oplyse, at alle nyfødte bedømmes efter en Apgar Score. Man bedømmer den nyfødtes tilstand på fem forskellige ting, nemlig: hjertelyd, vejrtrækning, reflekser, hudfarve, musklernes spændingstilstand. Der kan gives to point for hver af de fem kategorier, således at den maksimale Apgar Score er 10.

Drengen blev senere scannet, og man konstaterede herved skader i hjernen på grund af iltmangel.

Der er klaget over, at jordemoder ikke foretog en korrekt behandling af den 4. februar 2000, herunder at hun ikke tilkaldte læge, således at vedkommende kunne ordinere kejsersnit.

Indledningsvis kan nævnet oplyse, at nævnet har forstået klagen således, at var utilfreds med den behandling, som hun fik i timerne op til fødslen, idet s søn ikke fik ilt nok. Nævnet har derfor lagt vægt på den hændelse, der er klaget over, nemlig at der ikke blev foranlediget aktiv forløsning på et tidligere tidspunkt. På denne baggrund har nævnet også inddraget overlæge behandling i vurderingen.

Nævnet kan i øvrigt oplyse, at ordination af kejsersnit besluttes af læger og ikke af jordemødre.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere overlæge og jordemoder for deres behandling af den 4. februar 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at henvendte sig den 4. februar 2000 kl. 4.45 på grund af vandafgang, og at en jordemoder påsatte overvågning med CTG, og at hun ved en undersøgelse fandt tydelig vandafgang med grønt/blodtilblandet fostervand, livmoderhalsen 1½ cm lang og livmodermunden lukket, hvorefter hun tilkaldte vagthavende læge.

Nævnet kan oplyse, at overvågning med ekstern CTG foregår på den måde, at der sættes et lille apparat uden på moderens mave ved hjælp af et elastikbælte. Apparatet måler fostrets puls samtidig med livmoderens sammentrækninger, og tegner to kurver for henholdsvis pulsen og sammentrækningerne på en strimmel.

Endvidere kan nævnet oplyse, at fostervand normalt er klart, og at grønt fostervand skyldes afgang af fosterets tarmindhold, mens barnet ligger i livmoderen. Grønt fostervand kan være et tegn på, at barnet er eller har været udsat for iltmangel. Grønt fostervand indicerer derfor nøjere overvågning af fosterets hjertelyd med henblik på at be- eller afkræfte truende tilstand for fosteret. Det er nævnets opfattelse, at grønt fostervand ikke umiddelbart indicerer indgreb i fødslen og således heller ikke kejsersnit.

Det er nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at man, når man observerer grønt fostervand og begyndende veer, stiler mod at den fødende skal føde normalt, men under nøje overvågning – oftest med CTG. Samtidig er det praksis, at man behandler med ve-stimulation, hvis fødslen ikke skrider normalt fremad.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at en 1. reservelæge kl 5.50 foretog en undersøgelse af , hvor vedkommende blandt andet fandt hyppige småveer på CTG kurven og ordinerede nøje observation.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at overlæge kl. 8.45 foretog en scanning og fandt fin hjertelyd hos fostret, og ved en indvendig undersøgelse fandt han livmoderhalsen næsten udslettet og livmodermunden åben for 1 finger, hvorefter der blev påsat caput elektrode. Ifølge journalen var overlæge s plan, at se tiden an en ½ time og derefter stimulere veerne med S-drop (vestimulerende drop).

Nævnet kan oplyse, at udover CTG overvågning med apparat uden på moderens mave, kan man også måle fostrets puls ved hjælp af en såkaldt ”caputelektrode”, hvilket er en lille elektrode som man sætter fast på fostrets hoved. Fordelen ved en caputelektrode er, at man får en bedre udskrift af pulsen.

Nævnet har også lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at CTG-kurven kl 9.45 viste pæn fosterhjertelyd, og der blev ordineret blod til forlig med henblik på eventuelt kejsersnit, og kl. 10.15 blev der ifølge journalen opsat et drop med vestimulerende medicin. Kl. 12.10 var der ifølge journalen tiltagende veer og var forpint, hvorfor overlæge ordinerede epiduralblokade (rygmarvsblokade). Forinden blev s blodtryk og temperatur målt til henholdsvis 130/70 og 36,6 grader. Epiduralblokaden blev anlagt kl. 13.15 i følge journalen og med god effekt.

Tillige har nævnet lagt vægt på, at jordemoder til sagen har oplyst, at hun mødte den 4. februar 2000 kl. 14.45 i aftenvagt og overtog vagten ved s fødsel, som helt fra starten var styret og ledet af overlæge .

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at jordemoder kl. 15.30 foretog en undersøgelse af og fandt livmoderhalsen ½ cm, livmodermunden 4 cm åben, hovedet noget over spinae (to små knoglefremspring ca. midt i bækkenet) og fosterhjertelyden fin på nær et par episoder med dyk mellem veerne. Kl. 17.00 fandt jordemoder , at fosterets puls ikke reagerede på s stillingsændringer, men ellers var kurven i orden. Livmodermunden var 4-5 cm åben.

Det er nævnets opfattelse, at der i perioden fra kl. 15.38 til kl.16.25 var enkelte fald på CTG kurven i hjerterytmen (variable decelerationer) i forbindelse med to toiletbesøg. Nævnet kan oplyse, at dette ses ofte og anses ikke for at være tegn på, at fosteret ikke er velbefindende.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at kl. 18.20 klagede over smerter/svien i højre side af livmoderen, og at jordemoder fandt, at det var svært at bedømme veerne, og hun overvejede om livmoderen kunne trække sig godt nok sammen (hyperton uterus), hvorefter hun skruede ned for det vestimulerende drop, og fandt livmoderhalsen udslettet, livmodermunden 5 cm åben, hvorefter hun konfererede med overlæge og skruede op for droppet igen.

Nævnet har også lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at der kl. 18.00 blev sat en epiduralpumpe op, og at droppet blev øget kl. 18.30, samt at blev tilset af overlæge kl. 19.40. Overlæge fandt kl. 20.15, at CTG var fin fraset ved lejeændring, og at livmodermunden var 9 cm åben, samt at fostrets hoved var ved spinae. Droppet blev øget og kl. 21.00 fik begyndende pressetrang. Overlæge fandt fostrets hoved lidt under spinae med en stor fødselssvulst. Veerne var ifølge journalen dårlige, hvorfor droppet blev øget.

Nævnet kan oplyse, at en stor fødselssvulst - som er en normal fortykkelse af hud og underhud på barnets hoved - kan gøre vurderingen vanskelig.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at overlæge kl. 21.10 anlagde en sugekop og trak i forbindelse med en ve. Hovedet fulgte langsomt med og der var dårlige veer. Hjertelyden var svingende og sugekoppen sprang af, hvorefter den blev genanlagt og hovedet kom bedre ned på kraftigt træk, men sugekoppen sprang af igen, hvorefter overlæge ifølge journalen ordinerede akut kejsersnit, hvorved han kl. 21.54 forløste en slap og bleg dreng med navlesnoren en gang rund om halsen og en gang rundt om kroppen.

Det er nævnets opfattelse, at det af CTG kurverne fremgår, at barnets hjerterytme faldt en smule kl. 20.30-20.50, og mere udtalt kl 20.55-21.10, dog med enkelte stigninger i hjerterytmen (accelerationer). Kl 21.10-21.30 var CTG svært patologisk med hjerterytme (basislinie) ned til 50, enkelte accelerationer til 200 og svært nedsat variationsbredde (variation af hjerterytmen). Kl 21.10 var der imidlertid allerede forsøg på at få barnet født så hurtigt som muligt.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke tidligere i forløbet var CTG-forandringer, som gav grundlag for at foretage kejsersnit.

Nævnet kan oplyse, at en jordemoder er forpligtet til, ved mistanke om eller erkendt afvigelse fra det normale fødselsforløb at kontakte lægen. Det er nævnets opfattelse, at jordemoder har gjort dette de gange, der var behov herfor i s fødselsforløb.