Klage over manglende indlæggelse af patient med symptomer på svangerskabsforgiftning

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 23. og 25. august 2000.Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af fra den 18. til den 22. august 2000.

Sagsnummer:

0124605

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 23. og 25. august 2000.

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> fra den 18. til den 22. august 2000.

 

var den 18. august 2000 til planlagt svangerskabsundersøgelse i 26. graviditetsuge hos sin praktiserende læge . Blodtrykket blev målt til 150/100 lidt højere end ved jordemoderkonsultationen den 29. juli 2000 og kontrollen i obstetrisk svangreambulatorium den 2. august 2000. Ifølge læge s erklæring og vandrejournalen var der ingen abnorm vægtstigning, ingen ødemdannelse eller æggehvidestoffer i urinen. blev tilrådet at tage den med ro i weekenden, veje sig dagligt og komme til blodtryksmåling efter week-enden og i øvrigt henvende sig akut, hvis hun skulle føle sig utilpas.

Den 22. august 2000 blev blodtrykket målt 2 gange til henholdsvis 165/106 og 176/109. Der var fortsat ikke æggehvidestoffer i urinen, og befandt sig godt. blev anbefalet at sygemelde sig, og der blev aftalt daglig kontrol af blodtryk og urin.

Dagen efter den 23. august 2000 var blodtrykket faldet til 143/100. Der blev konstateret spor af æggehvidestoffer og hvide blodlegemer i urinen. befandt sig stadig godt, mærkede daglig liv og var uden tegn på væske i kroppen. Som følge af urinundersøgelsen tog læge under konsultationen kontakt med gynækologisk/obstetrisk afdeling på med henblik på at få en hurtig tid.

Der var plads den 28. august 2000 kl. 11.00. blev informeret om, at hun skulle henvende sig akut ved utilpashed af enhver art og veje sig mindst én gang daglig. Ved kontrollen 2 dage senere den 25. august 2000, hvor som aftalt medbragte en steril urin, var der fortsat ikke mærkbare symptomer på svangerskabsforgiftning. Blodtrykket var 150/103, og der var en svag reaktion for æggehvide i urinen.

Læge skønnede det forsvarligt at afvente den aftalte kontrol i svangreambulatoriet mandag den 28. august 2000, men gentog råd om at henvende sig ved ubehag.

Ved kontrollen i obstetrisk afdeling den 28. august 2000 blev blodtrykket målt til 180/120, der var ++ for æggehvide i urinen og fortsat ingen følelige symptomer på svangerskabsforgiftning. blev herefter indlagt akut. Dagen efter, den 29. august 2000, fødte ved subakut kejsersnit en for tidlig født dreng, som umiddelbart blev overflyttet til den neonatale afdeling. Barnet døde den 24. oktober 2000 2 måneder gammel.

Der er klaget over, at læge ikke reagerede adækvat på undersøgelsesfundene, som kunne tyde på svangerskabsforgiftning. Det er anført, at lægen på baggrund af s meget høje blodtryk, samt fundet af protein i urinen burde have indlagt hende til observation for svangerskabsforgiftning.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af læge s behandling af ved konsultationerne i perioden fra den 18. til 22. august 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at læge var opmærksom på symptomer på opståen eller udvikling af svangerskabsforgiftning hos . Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der blev indledt observation og opfølgning med måling af blodtryk, vægt, æggehvidestoffer i urinen, undersøgelse for væskeophobning i kroppen samt rådgivning om aflastning og hvile.

Patientklagenævnet finder dog, at der er grundlag for kritik af, at læge ved konsultationerne den 23. og 25. august 2000 ikke henviste til akut vurdering ved speciallæge i obstetrik.

Nævnet har lagt vægt på, at der den 23. august 2000 blev påvist æggehvidestoffer i urinen, ligesom der stadig var forhøjet blodtryk, på trods af et lille fald heri siden sidste konsultation.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der den 25. august 2000 igen blev påvist æggehvidestoffer i urinen, og at blodtrykket igen var steget.

Nævnet skal bemærke, at det er kendt at svangerskabsforgiftning kan præsentere sig med dele af sygdomskomplekset forhøjet blodtryk, æggehvidestoffer i urinen, væskeophobning i kroppen, hastig vægtøgning og mærkbare symptomer, og yderligere, at symptomer og tegn kan optræde med varierende tydelighed i et forløb.