Klage over manglende klinisk undersøgelse og vurdering af mavesmerter

Praktiserende har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af i perioden fra den 15. november 1995 til den 20. januar 1999 i sin konsultation.

Sagsnummer:

0124714

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> i perioden fra den 15. november 1995 til den 20. januar 1999 i sin konsultation.

 

henvendte sig første gang til sin praktiserende læge med klager fra maveregionen i februar måned 1992 og på ny i september 1993, hvor der blev iværksat behandling med diæt. I november 1995 klagede atter over mavesmerter, og der blev iværksat behandling mod for meget mavesyre. I årene 1995 - 1999 blev der herefter ordineret skiftende behandling mod for meget mavesyre (Nizax, Lanzo og Losec).

Den 20. januar 1999 klagede over smerter ved endetarmen, som han tilskrev Lanzokapslerne, og han ønskede at få foretaget en kikkertundersøgelse af mavesækken, hvilket han blev henvist til.

fik herefter foretaget kikkertundersøgelse hos en speciallæge, der fandt en sårdannelse i mavesækken, og en biopsi herfra viste kræft.

blev opereret den 30. marts 1999, og ved operationen blev der fundet en 7-8 cm. stor kræftsvulst, som var vokset igennem mavesækken. Der var op til flere store metastaser i lymfekirtlerne i kræftsvulstens omgivelser. Ved operationen blev der foretaget fjernelse af mavesækken.

døde den 5. september 2000.

Der er klaget over, at ikke foranledigede de nødvendige undersøgelser foretaget.

Patientklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at læge den 15. november 1995 foretog en objektiv undersøgelse af . Det fremgår ikke af journalen, at der efter dette tidspunkt blev foretaget klinisk eller anden undersøgelse af med henblik på en vurdering og udredning af maveproblemerne.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at igennem en periode på næsten 4 år var i behandling med syredæmpende medicin på grund af vedvarende mavesymptomer. Der blev ifølge journalen i denne periode ordineret syredæmpende medicin i alt 14 gange.

Sammenfattende finder nævnet således anledning til kritik af læge for hans undersøgelse og behandling af i perioden fra 1995 og indtil den 20. januar 1999, idet han ikke overvejede eller iværksatte undersøgelser enten selv eller ved henvisning til sygehus eller speciallæge med henblik på at bekræfte sin diagnose og afkræfte andre mulige diagnoser på et tidspunkt tidligt i forløbet.