Klage over kikkert-galdevejsoperation

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 28. november 2000 på kirurgisk afdeling, .Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført operationen af den 28. november 2000 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0125407

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 28. november 2000 på kirurgisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført operationen af <****> den 28. november 2000 på kirurgisk afdeling, <****>.

Den 18. august 2000 blev undersøgt på kirurgisk afdeling, , på grund af tiltagende galdestensproblemer med stigende anfaldshyppighed. stillede diagnoserne galdesten samt kronisk betændelse i galdeblæren, tilbød derfor operation og informerede om, at kikkertoperation undervejs kunne blive ændret til en åben operation.

Den 28. november 2000 fik af overlæge foretaget en kikkertoperation med fjernelse af galdeblæren. Det fremgår ikke af operationsbeskrivelsen, at der skulle have været specielle tekniske problemer i forbindelse med operationen udover, at galdeblæren var stor og let spændt. I henhold til operationsbeskrivelsen blev der foretaget en frilægning af galdeblærens udførselsgang til den dybe galdegang, som herefter blev delt, efter at der var påsat clips. Ligeledes blev det tilhørende blodkar til galdeblæren frilagt og delt, efter at der var påsat clips. Der er i operationsbeskrivelsen ingen oplysninger om, at der under operationen var pågående blødning eller vanskeligheder i øvrigt.

Den 29. november 2000 var smertepåvirket og fik smertestillende medicin, hvilket fortsatte de næste dage.

Den 1. december 2000 havde stadig smerter og hostede, og der var en del sivning af blodigt og galdelignende materie fra operationsåret. Efter en konference blev det besluttet at foretage ultralydsundersøgelse, som viste, at der ikke var fri væske i bughulen. Forholdene ved galdeblærelejet så tilforladelige ud, og der blev ikke fundet grundlag for at lægge dræn. Der blev påbegyndt antibiotisk behandling.

I de følgende dage var der fortsat sivning fra operationssåret, og den 4. december 2000 blev det besluttet at foretage en undersøgelse af galdegangene (ERCP).

Den 5. december 2000 blev der foretaget undersøgelse af galdegangene på kirurgisk afdeling, sygehus, som viste en læsion af den dybe galdegang. blev derefter overført til , hvor hun blev opereret den 7. december 2000.

Der er klaget over, at operationen den 28. november 2000 ikke blev foretaget korrekt, idet der opstod komplikationer i forbindelse hermed.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at der ved operationen den 7. december 2000 blev fundet, at ikke blot galdeblærens udførselsgang til den dybe galdegang var lukket med clips, men derudover var der yderligere sat seks clips på højre side af den dybe galdegang, som var læderet i næsten hele sin udstrækning op til sammenløbet af galdegangen fra højre og venstre leverlap. Derudover blev det fundet, at to clips var påsat på en mindre galdegang fra et område fra højre leverlap.

Nævnet kan oplyse, at clipsning af en galdegang fra en mindre del af højre leverlap kan skyldes en anatomisk variation, som kan optræde i sjældne tilfælde.

Det er nævnets vurdering, at når der i sådanne tilfælde foretages operation med fjernelse af galdeblæren, må en læsion af en sådan mindre galdegang anses for at være et hændeligt uheld. Det er imidlertid nævnets vurdering, at seks clips på den dybe galdegang udover clips på galdeblærens udførselsgang i den dybe galdegang derimod ikke kan anses for hændeligt, men må betegnes som værende udtryk for mangelfuld frilægning af de anatomiske strukturer, som er nødvendig for at undgå læsioner af den dybe galdegang.

Nævnet kan hertil oplyse, at læsioner af den dybe galdegang er en kendt men sjælden komplikation ved fjernelse af galdeblæren. En komplikation der i store materialer optræder i ca. tre promille af tilfældene når der foretages åben operation og i ca. fem promille når der foretages kikkertoperation. Risikoen er forøget, når der foreligger en akut betændelsestilstand svarende til galdeblæren, eller når der foreligger følger efter betændelse i galdeblæren. Når de anatomiske strukturer ikke sikkert kan identificeres ved kikkertoperation, er der lægefaglig indikation for at ændre operationen til åben operation.

Nævnet finder derfor, at overlæge ikke har levet op til almindelig anerkendt faglig standard, og nævnet finder således grundlag for at kritisere hans operation den 28. november 2000.

Nævnet finder videre, at det forhold, at der i alt blev efterladt ni clips, klart er i modstrid med overlæge s operationsbeskrivelse, og nævnet finder på baggrund heraf grundlag for at kritisere overlæge s journalføring.