Fødsler (obstetrik)

Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 24. november 2000 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, .Jordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af den 24. november 2000 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0125504

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger, Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 24. november 2000 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, <****>.

Jordemoder <****> har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af <****> den 24. november 2000 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, <****>.

Den 24. november 2000 fødte en søn på gynækologisk-obstetrisk afdeling, . I forbindelse med fødslen fremkom der en lang overfladisk bristning i skeden og en bristning af mellemkødet.

Reservelæge blev tilkaldt til fødegangen og foretog syning af bristningen i skeden, hvorefter jordemoder syede resten.

Den 30. november 2000 blev undersøgt på gynækologisk-obstetrisk afdeling på grund af smerter fra mellemkødet. Der fandtes en lille hudlap på højre side, som var løs, hvilket den undersøgende læge anførte kunne skyldes, at en tråd havde løsnet sig. fik information om at henvende sig igen, såfremt generne ikke aftog.

Den 6. december 2000 blev hun igen undersøgt i gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, hvor man fortsat fandt, at der var en løs hudflap, og det blev besluttet, at denne skulle fjernes to måneder efter fødslen.

Den 26. januar 2001 blev der fjernet en 1 x 2 cm stor polyplignende dannelse. Indgrebet var ukompliceret.

Der er klaget over, at man ikke foretog en korrekt syning af den sprængning, som fik i forbindelse med fødslen af sin søn den 24. november 2000.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere jordemoder og reservelæge for deres behandling af i forbindelse med syningen af riften.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at i forbindelse med fødslen den 24. november 2000 pådrog sig en lang, overfladisk bristning i skeden.

.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at jordemoder tilkaldte den vagthavende læge, reservelæge , som i lokalbedøvelse syede bristningen i skeden ud til skedeindgangen fortløbende med vicryl 2-0, hvorefter jordemoder afsluttede syningen på vanlig vis.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det senere viste sig, at der var fremkommet en generende hudlap i skedeindgangen. Nævnet kan i denne forbindelse oplyse, at dette ikke er ualmindeligt, at der opstår en sådan komplikation til en syning efter en fødsel. Hudlappen kan være fremkommet på grund af skred af suturmaterialet.

Endelig er det nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at en jordemoder efter afslutningen af en syningen af skeden (vagina) og/eller mellemkødet (perinæum) føler efter, om der skulle være sting (suturer) i endetarmen (rektum).

På denne baggrund finder nævnet, at det havde været hensigtsmæssigt om jordemoder i journalen havde anført "minus suturer i rektum", idet nævnet lægger til grund, at hun foretog en sådan undersøgelse efter syningen. For god ordens skyld skal det nævnes, at man ved at føle efter sting (suturer) i endetarmen (rektum) ikke ville have opdaget hudlappen.