Indberetning af vagtlæges mangelfulde behandling af en kvinde med trykken i brystet

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 30. januar 2000.

Sagsnummer:

0125521

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 30. januar 2000.

Om aftenen den 29. januar 2000 blev utilpas, kastede op og følte sig træt. Dagen efter fik hun smerter i bryst og arme samt trykken i maven, hvorfor hun omkring kl. 8.56 henvendte sig telefonisk til lægevagten. Hun oplyste om sine symptomer til den visiterende læge, som herefter henviste til undersøgelse i lægevagtsklinikken på mistanke om lungeinfektion.

Det blev i journalen noteret af den visiterende vagtlæge, at kastede lidt slim op, havde lidt hosteanfald, trykken i brystet og soven ud i armene, men at hun ellers var rask.

I lægevagtens konsultation blev undersøgt af vagtlæge , som har anført, at han af blev orienteret om, at hun havde trykken i brystet, spænden og utilpashed samt træthedsfornemmelse.

Læge konkluderede på baggrund af sin undersøgelse, at der primært var tale om blodtryksforhøjelse, og at trykken i brystet, utilpasheden, kvalmen samt mavesmerterne kunne være forårsaget af en begyndende influenza.

blev behandlet med beroligende 0,5 ml Nozinan og smertestillende 0,5 ml Pethidin samt nogle tabletter Plendil til indtagelse om aftenen og derefter 1 tablet hver morgen, ligesom hun blev tilrådet at kontakte egen læge inden for 1 til 2 dage. Yderligere skulle hun holde øje med sin temperatur og indtage skånekost.

Om aftenen den 30. januar 2000 faldt livløs om i hjemmet og ved indbringelse til blev det konstateret, at døden var indtrådt.

Der blev efterfølgende foretaget obduktion, hvorved det vurderedes, at dødsårsagen måtte antages at være den påviste friske henfaldsproces i bagvæggen af venstre hjertekammervæg med blødning til hjerteposen.

Sundhedsstyrelsen har indberettet sagen til Patientklagenævnet.

Patientklagenævnet finder, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med behandlingen af den 30. januar 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at læge konstaterede et blodtryk på 160/100 samt lidt hurtig puls, mens den øvrige del af undersøgelsen viste normale forhold.

Det er nævnets vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at tillægge de af oplyste symptomer et blodtryk på 160/100. Nævnet finder endvidere, at det målte blodtryk ikke var af en størrelsesorden, der skulle behandles akut af en vagtlæge efter en enkelt måling, men i stedet kontrolleres i roligt regi af egen læge.

Derudover finder nævnet, at den af læge iværksatte behandling med injektion Pethidin 0,5 ml og Nozinan 0,5 ml i en muskel ikke lægefagligt kan begrundes i de af ham anførte diagnostiske overvejelser i form af forhøjet blodtryk og begyndende influenza.