Klage over manglende instruktion af lægesekretær

Lægerne i Lægehus har ikke overtrådt læge-loven ved deres instruktion og brug af sekretær i forbindelse med den telefoniske henvendelse vedrørende den 18. oktober 2000.

Sagsnummer:

0125528

Offentliggørelsesdato:

20. september 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lægerne i <****> Lægehus har ikke overtrådt læge-loven ved deres instruktion og brug af sekretær i forbindelse med den telefoniske henvendelse vedrørende <****> den 18. oktober 2000.

Ifølge klageskrivelsen blev den 18. oktober 2000 om formiddagen opereret på . Da ægtefællen først på eftermiddagen observerede, at der var en kraftig gennemblødning fra et ca. 15 cm stort operationssår i lænden, kontaktede han telefonisk Lægehuset i , som vikarierede for egen læge for at få hjælp til at vurdere, om der var behov for at kontakte .

Ægtefællen drøftede s tilstand med en af lægehusets sekretærer, som på oplysning om, at hustruen var blevet opereret om formiddagen, og at forbindingen var gennemsivet, spurgte, om ægteparret selv havde kigget til såret, hvilket de ikke havde. Da sekretæren vurderede, at det lød som en gennemsivning, og ægtefællen oplyste, at de selv havde forbindingsstoffer, anbefalede hun, at de forsigtigt kiggede til operationssåret og ringede tilbage, hvis de var utrygge ved selve såret og i første omgang prøvede at tage en ny forbinding på. Sekretæren oplyste endvidere, at det ikke er unormalt, at der er nogen gennemsivning fra et operationssår de første dage efter en operation, men at de var velkomne til at kontakte praksis igen, hvis de stadig følte sig utrygge. I den tilbageværende 1½ time af telefontiden blev praksis ikke kontakt på ny.

Lægerne i har oplyst, at lægehusets sekretærer ved telefonisk henvendelse fra patienterne har flere muligheder. F.eks. kan sekretæren afslutte telefonsamtalen, hvis det skønnes, at et telefonisk råd er tilstrækkeligt.

Der er klaget over, at lægerne i ikke har udvist tilstrækkelig omhu ved deres brug af medhjælp i form af en lægesekretær, herunder instruktionen af vedkommende.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den instruktion, lægehuset gav sekretæren i forbindelse med telefoniske patientkontakter, ligesom nævnet finder, at s ægtefælle modtog en relevant vejledning af den pågældende sekretær.

Nævnet har ved sin vurdering lagt vægt på, at ægteparret af sekretæren blev vejledt om at tilse såret under forbindingen samt ringe tilbage, såfremt de var utrygge ved situationen.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det følger af lægeinstruksen, at sekretæren kan afslutte telefonsamtalen, hvis det skønnes, at et telefonisk råd er tilstrækkeligt, ligesom samtalen kan afsluttes ved at anmode patienten om at foretage en yderligere observation for herefter igen at tage telefonisk kontakt med lægehuset.