Klage over manglende tilkald af læge til plejehjemsbeboer

De sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af<***> i perioden fra den 5. til den 17. august 2000 på plejecenter, har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.De sundhedspersoner, der var involveret i plejen af i perioden fra den 5. til den 17. august 2000 på plejecenter har handlet fagligt korrekt.

Sagsnummer:

0125902

Offentliggørelsesdato:

24. december 2001

Faggruppe:

Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af<***> i perioden fra den 5. til den 17. august 2000 på <****> plejecenter, har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

De sundhedspersoner, der var involveret i plejen af <****> i perioden fra den 5. til den 17. august 2000 på <****> plejecenter har handlet fagligt korrekt.

 

blev den 26. juli 2000 udskrevet fra til plejecenteret . Hendes ene ben var blevet amputeret ved knæet.

Natten til den 5. august 2000 faldt i forbindelse med, at hun skulle på toilettet. Hun klagede herefter over smerter i højre hånd og håndled, samt i højre side af brystkassen.

Sygehjælper tilså hende umiddelbart efter faldet, og skønnede, at der ikke var tegn på brud, hvorfor hun ikke tilkaldte yderligere assistance. Hun noterede imidlertid i døgnplejemappen, at den efterfølgende vagt skulle være opmærksom på klager fra .

Social- og sundhedssassistent , som var kontaktperson for , noterede om morgenen den 5. august 2000, at ikke kunne bruge højre hånd til at støtte med på grund af smerter, og tilkaldte sygeplejerske med henblik på vurdering af eventuelt brud.

Sygeplejerske A vurderede, at eftersom kunne bevæge sine fingre og håndled uden større smerte, var der ikke tegn på brud. Herefter blev undersøgt af sygeplejerske B , som var afdelingens faste sygeplejerske, der heller ikke fandt tegn på brud.

Den 17. august 2000 blev overflyttet til genoptræningsafdelingen, hvor man fandt, at håndleddet var meget ømt, hvorfor egen praktiserende læge blev tilkaldt. Egen praktiserende læge foranledigede, at der blev foretaget røntgenundersøgelse af håndleddet. Denne viste, at der var brud af den nederste del af spolebenet, men ingen forskydning i bruddet. Der var begyndende heling af bruddet.

Der er klaget over en mangelfuld pleje og observation på plejecenter i perioden fra den 5. til den 17. august 2000, idet plejepersonalet overså s store smerter i højre arm som følge af et brud.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere de sundhedspersoner, der var involveret i plejen af i perioden fra den 5. til den 17. august 2000 på plejecenter.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af sygeplejecardex den 5. august 2000 fremgår, at var faldet på gulvet om natten, da hun skulle op på bækkenstolen. Hun havde herefter ondt i højre håndled og hånd, samt i højre side af brystkassen.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af sygeplejecardex fra dagvagten den 5. august 2000 fremgår, at <***> ikke brugte højre hånd som støtte på grund af smerter, dog kunne hun bevæge både fingre og håndled.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af sygehjælper s udtalelse fremgår, at hun fandt, at <***> havde ondt, og at man i dagvagten skulle observere disse smerters udvikling.

Herudover har nævnet lagt vægt på, at det af social- og sundhedsassistent s udtalelse fremgår, at hun efter undersøgelse af fandt, at hånden var forslået, og at værgede sig ved at bruge den. Social- og sundhedsassistent henvendte sig derfor til sygeplejersken.

Det er nævnets opfattelse, at sygehjælper og social- og sundhedsassistent ved videregivelse af deres observationer til de relevante faglige personer har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i plejen af <***> i perioden fra den 5. til den 17. august 2000 på plejecenter.

Nævnet har lagt vægt på, at det af sygeplejerske A <***>s udtalelse fremgår, at hun tilså <***> den 5. august 2000 og fandt, at hendes fingre og håndled var bevægelige uden større smerte, og at hun fik oplyst, at brugte hånden i spisesituationer, hvorfor hun antog, at hendes smerter var forbigående.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af sygeplejerske B s udtalelse fremgår, at hun tilså <**?> på grund af hendes klager over smerter i højre hånd og håndled. Sygeplejerske B har oplyst, at hun trykkede <***> i højre hånd, og fandt, at hun havde god kraft i hånden og bevægede fingrene normalt, samt formådede at bøje håndleddet. Det fremgår endvidere, at sygeplejerske B <***> ikke fandt tegn på misfarvning eller hævelse af hånden. Herefter konkluderede hun, at <***>s hånd formentlig ikke var brækket, men derimod øm efter slaget fra faldet.

Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt om sygeplejerske og sygeplejerske havde tilkaldt egen læge, der kunne foranledige en røntgenundersøgelse af s højre hånd.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> efter faldet oplyste, at hun havde meget ondt i højre hånd og håndled, samt at hun ikke brugte hånden på grund af smerter.

Det er nævnet opfattelse, at <***> var faldet tungt, eftersom hun også havde slået højre side af brystkassen, og på grund af faldets karakter var det sandsynligt, at hun havde pådraget sig et brud, trods der ikke klinisk var umiddelbart synlige symptomer på håndledsbrud.