Klage over operation for brok (tilbagefald)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 16. januar 2001 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0126008

Offentliggørelsesdato:

20. december 2001

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. januar 2001 på kirurgisk afdeling, <****>.

 

Hændelsesforløb


I november 1989 var blevet opereret på for et højresidigt lyskebrok, som var indeklemt (inkarcereret). 9 dage senere blev reopereret på mistanke om sårbetændelse. Efter operationen var der opstået hurtigt tilbagefald af det højresidige lyskebrok.

Den 16. januar 2001 blev opereret for højresidigt lyskebrok af overlæge på kirurgisk afdeling, . Samme dag blev reopereret på grund af en blodansamling i højre punghalvdel, hvorfra der blev udtømt ca. 450 ml stivnet blod (koagel). Der blev ved operationen lagt dræn i bunden af højre punghalvdel.

De følgende døgn havde vekslende temperaturforhøjelse trods behandling med antibiotika. Hævelsen aftog, og pungen blev misfarvet. Der kom fortsat væske gennem drænet.

Den 29. januar 2001 blev drænet fjernet og udskrevet.

Den 1. februar 2001 mødte til kontrol, men blev efter eget ønske indlagt til fortsat behandling på på grund af smerter og en stor hævelse i området fra såret og ned i pungen.

Den 2. februar 2001 blev opereret, og en pusansamling blev fjernet. Den 13. februar 2001 blev igen opereret for at få fjernet byldevæg og højre testikel. Den 18. februar 2001 blev udskrevet uden feber.

Klagen
Der er klaget over følgende:

- At overlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu ved en operation for brok den 16. januar 2001.

Nævnets afgørelse af klagepunktet
Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 16. januar 2001.

Begrundelse
blev den 4. januar 2001 undersøgt på kirurgisk afdeling, , hvor der blev påvist et stort højresidigt lyskebrok, der generede ham, og han var indstillet på operation. Det fremgår af journalen fra operationen den 16. januar 2001, at der på grund af ardannelse fra den tidligere brokoperation med efterfølgende sårbetændelse blev fundet udbredte sammenvoksninger, som besværliggjorde indgrebet. Det fremgår videre, at broksækken blev delt, og den centrale del af denne blev sammensyet, hvorefter der blev foretaget en indsnævring af lyskekanalens dybe åbning. Efterfølgende blev lyskekanalen forstærket med indsættelse af en kunststofplade.

Nævnet finder, at overlæge udførte operationen i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er nævnets vurdering, at risikoen for efterfølgende blødning fra såret var øget som følge af, at operationen var besværliggjort på grund af mange sammenvoksninger, og at sårblødningen må betegnes som en hændelig komplikation.

Det er endvidere nævnets vurdering, at risikoen for sårbetændelse i efterforløbet var større, fordi der opstod forsinket sårblødning, samt at sårbetændelsen ligeledes var en hændelig komplikation.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med operationen af den 16. januar 2001.