Klage over vagtlæges manglende kliniske undersøgelse af en ung mand med smerter i den ene testikel

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 16. december 2000, i hjemmet.

Sagsnummer:

0126129

Offentliggørelsesdato:

25. oktober 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge<****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 16. december 2000, i hjemmet.

 

Den 12. december 2000 opstod pludselige smerter i højre testikel hos . Han tilkaldte 4 dage senere den 16. december 2000 vagtlæge. Vagtlægen udspurgte om temperaturforhøjelse og problemer med vandladningen og fik endvidere oplyst, at der igennem 3 dage havde været smerter og hævelse af pungen.

har i sin klage oplyst, at vagtlæge ikke foretog objektiv undersøgelse. Vagtlæge har i sin udtalelse anført, at han fandt rødme, hævelse og ømhed, på hvilken baggrund han stillede diagnosen bitestikelbetændelse og iværksatte antibiotisk behandling samt smertestillende terapi.

fandt ikke, at den iværksatte behandling hjalp, idet der stadig var store smerter, hvorfor han natten mellem den 17. og 18. december 2000 ringede til vagtlægecentralen på ny. Ved besøget den 18. december 2000 fandt vagtlæge, at der var indtruffet en forværring og tilbød indlæggelse.

Ved indlæggelsen fandtes rødme og hævelse af pungen, mest på højre side, som var svært forstørret, voldsomt øm, og detaljer kunne på grund af smerter ikke udfindes. En ultralydscanning viste ophævet blodgennemstrømning i højre testikel. På denne baggrund fandtes indikation for undersøgende operation på mistanke om afklemt testikel. Højre testikel blev fjernet ved operationen på grund af vævshenfald betinget i ophævet blodforsyning.

Der er klaget over, at vagtlæge ikke ved besøget den 16. december 2000 reagerede med adækvat behandling på oplysningerne om, at havde haft smerter i testiklen i 8 timer, og at vagtlægen på trods af oplysninger om, at der ikke havde været feber eller problemer med vandladningen diagnosticerede og behandlede tilfældet som en betændelsestilstand.

Der er endvidere klaget over, at vagtlæge ved besøgene den 16. og 18. december 2000 ikke foretog en klinisk undersøgelse af testiklen og ikke tog s temperatur.

For så vidt angår klagen over manglende klinisk undersøgelse har nævnet lagt vægt på, at i sin klage har anført, at vagtlæge ikke foretog en undersøgelse, men kun kiggede på ham på afstand og således ikke berørte ham.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det ikke, trods talrige henvendelser, har været muligt at formå vagtlæge til at angive, hvilke fysiske undersøgelser han udførte på ved konsultationen.

Nævnet har herunder lagt vægt på, at vagtlæge i sin besvarelse af 19. juni 2001 af nævnets anmodning om specifikt at redegøre for, hvilke kliniske undersøgelser der blev foretaget, henviser til sin redegørelse af 31. januar 2001. Af denne redegørelse fremgår det kun, at ?Pt. blev undersøgt, der fandtes rødme, hævelse og ømhed?.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at der intet fremgår af journalnotatet fra den 16. december 2001 om, hvilke undersøgelser der blev foretaget.

Patientklagenævnet finder herefter at måtte lægge s oplysninger til grund om, at der ikke blev foretaget klinisk undersøgelse ved konsultationen den 16. december 2001.

Nævnet har desuden lagt vægt på, at vagtlæge stillede diagnosen bitestikelbetændelse udelukkende på baggrund af sygehistorien, og at han iværksatte antibiotisk behandling.

Det er nævnets opfattelse, at en patient med smerter i pungen bør undergives en klinisk undersøgelse, især i en situation, hvor lægen vælger ikke at indlægge patienten med henblik på yderligere udredning.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund grundlag for at kritisere, at vagtlæge ikke foretog en klinisk undersøgelse af .

Nævnet skal bemærke, at de beskrevne symptomer hos yngre mænd enten kan være forårsaget af betændelse i bitestiklen, som følge af betændelse i urinvejene, eller afklemning af strengen hvori pulsåre, vene, nerver, og sædsteng forløber. En afklemning kan medføre ophævet blodforsyning til testiklen.

Nævnet har lagt vægt på, at det af vagtlæges erklæring fremgår, at han ved besøget fandt testiklen hævet, øm og rød.

Nævnet finder, at da der var lige stor sandsynlighed for, at der var tale om en betændelse som en afklemning, burde have været indlagt med henblik på yderligere diagnostiske undersøgelser før behandling blev iværksat.