Klage over vagtlæges undersøgelse af en ung mand med smerter i pungen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 9. december 2000 i vagtlægekonsultationen.

Sagsnummer:

0126130

Offentliggørelsesdato:

20. november 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 9. december 2000 i vagtlægekonsultationen.

fik efter en cykeltur den 9. december 2000 pludselig voldsomme smerter i højre side af pungen. Han henvendte sig til lægevagten og blev undersøgt af vagtlæge .

Det fremgår af vagtlæge s journalnotat, at oplyste, at han tidligere var opereret for torkveret testikel på højre side (dvs. afklemning af blodforsyningen til testiklen). Ved den objektive undersøgelse konstaterede vagtlæge udtalt ømhed af bitestiklen på højre side, mens højre testikel fandtes naturlig. Vagtlæge opfattede tilstanden som epididymit (dvs. infektion af bitestiklen) og ordinerede Zitromax tabletter.

Den 11. december 2000 blev indlagt akut på , hvor man fandt højre testikel optrukket, tværstillet og fortykket opadtil som tegn på torsion, hvilket medførte, at testiklen måtte fjernes.

Klagen
Der er klaget over følgende:

At vagtlæge ved undersøgelsen ikke konstaterede, at der var tale om højresidig torsio testis, hvilket efterfølgende resulterede i, at s testikel måtte fjernes.


Nævnets afgørelse af klagen
Vagtlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 9. december 2000.

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at tidligere var forebyggende opereret i højre side for testikel-torsion for at forhindre denne sygdom.

Det fremgår endvidere af journalnotatet fra undersøgelsen den 9. december 2000, at højre testikel blev fundet normal, og at der var udtalt ømhed af bitestiklen, hvilket gav mistanke om betændelse i bitestiklen.

Nævnet finder, at der således ikke var objektive tegn på testikel-torsion, men at der fandtes tegn på en lidelse (bitestikelbetændelse) i umiddelbar nærhed af testiklen som kunne forklare s symptomer.

Når dette sammenholdes med oplysningerne om, at tidligere var forebyggende opereret for testikel-torsion på højre side, finder nævnet ikke grundlag for kritik af, at vagtlæge ved undersøgelsen den 9. december 2000 vurderede, at der var tale om bitestikelbetændelse.