Klage over læges videregivelse af fortrolige oplysninger til tidligere samlever.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge har videregivet fortrolige oplysninger om faderen i sit brev af 1. september 2000, som blev udleveret til moderen.

Sagsnummer:

0126403

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge<****> har videregivet fortrolige oplysninger om faderen i sit brev af 1. september 2000, som blev udleveret til moderen.

 

En far og hans datter har begge praktiserende læge som egen læge. Forældremyndigheden over datteren, som er født i 1989, fik modere efter samlivets ophør i 1996.

Ifølge faderens klageskrivelse har hans samvær med datteren og hendes lillebror ikke fungeret gnidningsfrit. Det har været genstand for en del indgriben fra offentlig side med det behov for udredning, der indgår heri.

Den 1. september 2000 skrev læge på moderens anmodning en udtalelse til privat praktiserende psykolog , som datteren var blevet henvist til. Heri redegjorde han for datterens forandring fra en smilende, udadvendt pige til en indesluttet pige med angst for mænd, skole m.m. Desuden beskrev læge faderen som kontanthjælpsmodtager med rigide holdninger, dyreværnsforkæmper, der faktisk satte dyr højere end mennesker. Desuden anførtes, at faderen angiveligt var imod børns almindelige lege og prøvede at tale datteren fra at benytte meget af det legetøj, hun havde.

Udtalelsen udleverede læge til moderen i en kuvert, så hun kunne give den til praktiserende psykolog . Faderen fik brevet udleveret af moderens advokat.

Der er klaget over, at læge har brudt sin tavshedspligt ved uden faderens samtykke i brev af 1. september 2000, der blev udleveret til hans tidligere partner, at have videregivet fortrolige oplysninger om faderen.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge har videregivet fortrolige oplysninger om faderen i sit brev af 1. september 2000, der var stilet til en praktiserende psykolog og som blev udleveret til hans tidligere partner.

Nævnet kan oplyse, at en læge ikke må røbe oplysninger om, hvad han under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger. Videregivelse kan dog ske uden patientens samtykke, når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at hans vurderinger af faderen hidrører fra hans kendskab til ham gennem de konsultationer, han har haft gennem årenes løb. Faderen havde været hans patient siden 1986.

Nævnet har videre lagt vægt på, at brevet indeholdt private, fortrolige oplysninger om faderen.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at det ikke kan være nødvendigt for at varetage barnets tarv at videregive fortrolige oplysninger om faderen til hans tidligere partner. Oplysningerne var beregnet til den psykolog, der skulle behandle barnet, og burde derfor, hvis undtagelsen skulle finde anvendelse, sendes direkte til denne.

Nævnet finder derfor, at læge har brudt sin tavshedspligt i henhold til lov om patienters retsstilling.