Klage over vagtlæge i forbindelse med smerter i halsen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans journalføring af behandlingen af den 3. december 2000, hos lægevagten på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 3. december 2000, hos lægevagten på .

Sagsnummer:

0126419

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 3. december 2000, hos lægevagten på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 3. december 2000, hos lægevagten på <****>.

 

Hændelsesforløb


Den 30. november 2000 kom hjem fra Gambia. Ifølge fik han umiddelbart efter hjemkomsten smerter i halsen samt rødme i munden og på udsiden af halsen på højre side. Han havde desuden belægninger på tandkødet, tunge og i svælget.

Den 3. december 2000 kl. 15.17 henvendte sig til lægevagtcentralen på og blev undersøgt af vagtlæge , der diagnosticerede en udtalt halsbetændelse på højre side (tonsillitis acuta dxt. mg.gr.)

Efterfølgende blev s tilstand forværret og den 4. december 2000 blev han indlagt på på mistanke om betændelse i strubelåget. Denne alvorlige betændelsestilstand udviklede sig yderligere de næste dage og der tilkom byldedannelse på halsen.

kom efterfølgende i respirator og havde et langt sygeleje med blandt andet gentagne kikkertundersøgelser af strubehovedet. blev udskrevet primo april 2001 til rekreation.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At vagtlægen ikke behandlede korrekt. har anført, at han havde voldsomme smerter i halsen, smerterne blev brændende, at han var rød i og uden på halsen, at han havde grødet stemmeføring, belægning i munden, høj temperatur samt vaklende gang.

Nævnets afgørelse af klagepunktet
Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 13 stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 3. december 2000.

Vagtlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse og behandling af den 3. december 2000.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at kontaktede lægevagten telefonisk den 3. december 2000 ved 15-tiden med symptomer som blev sammenfattet i visiterende læges notat til "Ondt i halsen" og blev visiteret til at møde op i konsultationen.

Det fremgår af journalen den 3. december 2000 kl. 15.17, at vagtlæge undersøgte for bakterier (Strep-A-test), og fandt testen negativ. Vagtlæge tilrådede bolcher, varme drikke og eventuelt Panodil.

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at han vurderede at s symptomer var forårsagede af en virusinfektion. Det fremgår ligeledes, at vagtlæge medinddrog s oplysninger om rejse i Gambia og hjemkomst få dage forinden i sin vurdering.

Ifølge blev han ikke opfordret til at henvende sig igen ved forværring af tilstanden.

Ifølge vagtlæge rådgav han rutinemæssigt om fornyet henvendelse, hvis tilstanden blev forværret.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og vagtlæge om genhenvendelse. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at ikke blev opfordret til at henvende sig igen ved forværring af tilstanden.

Nævnet finder, at vagtlæge burde have journalført, at skulle henvende sig igen ved forværring af tilstanden, idet der var tale om en vigtig information.

Nævnet skal bemærke, at ved indlæggelsen på ikke havde besværet vejrtrækning, hvilket er et karakteristisk symptom ved betændelse i strubelåget.

Nævnet finder, at vagtlæge på de foreliggende symptomer udførte en relevant klinisk undersøgelse og laboratorietest, og reagerede relevant herpå