Information og samtykke samt journalføring heraf

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge i forbindelse med indhentelse af samtykke til behandlingen af den 9. januar 2001 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0126422

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> i forbindelse med indhentelse af samtykke til behandlingen af <****> den 9. januar 2001 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb

Den 9. januar 2001 blev indlagt på gynækologisk/obstetrisk afdeling med henblik på operativ fjernelse af hendes livmoder (supravaginal hysterektomi), på grund af en muskelknude (fibrom).

Operationen blev udført den 10. januar 2001 af afdelingslæge . Under indgrebet blev livmoderen og æggestokkene fjernet, og operationen foregik ukompliceret.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At lægen under indgrebet den 10. januar 2001 fjernede s æggestokke, uden forudgående samtykke.

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge har ikke overtrådt loven om patienters retsstilling i forbindelse med indhentelse af samtykke til sin behandling af den 9. januar 2001 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Begrundelse:

Det fremgår af journalen, at den 26. september 2000 blev undersøgt på gynækologisk/obstetrisk afdeling, . En læge forslog, at man fjernede hendes livmoder, og der blev aftalt en betænkningstid, idet ikke havde besluttet sig helt for, om hun ønskede indgrebet.

Videre fremgår det, at afdelingslæge den 2. november 2000 informerede om indgrebet, og at hun besluttede sig for operation.

Det fremgår endvidere af journalen den 9. januar 2001, at afdelingslæge informerede om, at hvis muskelknuden gik ned i livmoderhalsen, eller hvis det teknisk var mere hensigtsmæssigt, ville hun også fjerne livmoderhalsen. Det fremgår endvidere, at afdelingslæge informerede om, at hun ville efterlade æggestokkene, hvis de var normale, men fjerne dem hvis hun fandt sygelige forandringer, såsom endometriosecyster.

Nævnet kan oplyse, at endometriose er livmoderslimhinde udenfor livmoderen. Det kan dels findes i livmoderens muskulatur, også kaldet adenomyose, og dels helt udenfor livmoderen. Således kan man have endometriose på æggestokkene, i blæren, bughinden og tarmen. Det kan til og med ses længere væk fra livmoderen for eksempel i navlen eller i operationsar. Endometriosevæv undergår forandringer i slimhinden i livmoderen, og medfører typisk smerter i forbindelse med menstruation. I visse tilfælde kan det medføre dannelse af cyster og sammenvoksninger.

Herudover fremgår det af operationsbeskrivelsen den 10. januar 2001, at afdelingslæge under indgrebet fandt en stor muskelknude i livmoderen på cirka 10 centimeter i diameter. Muskelknuden gik langt ned og skubbede livmodermunden over i højre side. Afdelingslæge fandt endvidere, at venstre æggestok var indlejret i betydelige sammenvoksninger til tarm og bækkenvæg, og at der var to blodfyldte cyster på venstre æggestok, og en blodfyldt cyste på højre æggestok.

Videre fremgår det af journalen den 10. januar 2001, at afdelingslæge tilkaldte en overlæge, og at de i fællesskab vurderede, at begge æggestokke var sæde for endometrioseforandringer. De konkluderede derfor, at der var indikation for at fjernelse af æggestokkene.

Herudover fremgår det af mikroskopisvaret fra det fjernede væv, at der blev påvist endometriose.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at der forud for indgrebet den 9. januar 2001 forelå et informeret samtykke fra til operativ fjernelse af livmoderen, herunder fjernelse af æggestokkene, såfremt der var tegn på sygelige forhold.