Glemt del af gummihandske i skeden

De læger, der var involveret i behandlingen af den 28. november 2000 på har ikke overtrådt lægeloven.Overlæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 2. januar 2001 på .

Sagsnummer:

0126815

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger, der var involveret i behandlingen af <****>den 28. november 2000 på <****> har ikke overtrådt lægeloven.

Overlæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 2. januar 2001 på <****>.

I juni 1999 fik i forbindelse med en graviditet uden for livmoderen fjernet den venstre æggeleder.

I forbindelse med undersøgelser for barnløshed fik den 28. november 2000 på udført en kikkertundersøgelse af livmoderen (hysteroskopi) samt en kikkertundersøgelse af de indre kønsorganer (laparoskopi). Desuden fik hun foretaget en gennemskylning fra livmoderen til højre æggeleder med et farvestof. Undersøgelsen blev foretaget af afdelingslæge , assisteret af sygeplejerske og sygehjælper .

I efterforløbet havde af og til blødning fra skeden, ligesom der var smerter i underlivet.

Den 2. januar 2001 fik , udført en ultralydsscanning via skeden, af overlæge , der fandt normale forhold.

Den 9. januar 2001 opdagede i forbindelse med et toiletbesøg, at der sad en afskåret finger fra en gummihandske på toiletpapiret.

Den 11. januar 2001 blev undersøgt af afdelingslæge , der ved gynækologisk undersøgelse og ultralydsundersøgelse fandt normale forhold. blev udskrevet samme dag.

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med operationen af hendes venstre æggeleder, idet hun blødte meget efter indgrebet og havde smerter i underlivet, og at lægerne havde glemt en afskåret finger fra en gummihandske i underlivet.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af de læger, der var involveret i behandlingen af den 28. november 2000 på .

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 28. november 2000 fremgår, at der under indgrebet blev fundet en lille polyp, der blev fjernet. Det fremgår endvidere, at der blev fundet normal livmoder og normale æggestokke, og at venstre æggeleder var fjernet. Der blev herefter foretaget en gennemskylning, og det blev konstateret, at der var en aflukning af højre æggeleder. blev herefter tilbudt reagensglasbehandling.

Det er nævnets opfattelse, at kikkertundersøgelsen på baggrund af det oplyste, blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at når der udføres kikkertundersøgelse af livmoder og bughule bærer det behandlende personale handsker. Der indlægges ikke handskelignende materiale hverken i livmoder, bughule eller skede.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af sygehjælper s udtalelse fremgår, at afdelingens standarder ved gynækologisk afvaskning og oplægning af blærekateter blev fulgt.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af sygeplejerske s udtalelse fremgår, at afdelingens standarder vedrørende opdækning blev fulgt den 28. november 2000, samt at hun fjernede blærekateter og livmodermanipulator, og konstaterede at begge var hele.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke er sandsynligt, at personalet den 28. november 2000 har tabt en del af en handske uden at opdage det.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af overlæge s behandling af den 2. januar 2001 på .

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 2. januar 2001 fremgår, at fik foretaget en ultralydsscanning via skeden af overlæge .

Nævnet kan oplyse, at der ved en sådan undersøgelse er det instrument, der indeholder ultralydskilden beklædt med et kondom indeholdende ultralydsscanningsgel.

Det er nævnets opfattelse, efter nærmere identifikation af det fremsendte fremmedlegeme, at det drejer sig om de to yderste to-tre centimeter af et kondom med reservoir. Kondomer af denne type kan anvendes ved vaginal ultralydsscanning.

Nævnet kan oplyse, at det er en teoretisk mulighed, at et kondom kan gå i stykker under en scanning.

Ifølge overlæge s udtalelse fremgår det, at hun altid kontrollerer kondomet efter scanningen, og at der ikke anvendes kondom med reservoir på afdelingen.

Det fremgår af ledende overlæges udtalelse til sagen, at der ved vaginale ultralydsscanninger på gynækologisk afdeling/fertilitetsklinikkken udelukkede anvendes Plan kondom uden reservoir.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet ikke med sikkerhed, at kunne fastslå hvor det fremsendte fremmedlegeme stammer fra. Nævnet finder dermed ikke grundlag for kritik af overlæge s behandling af den 2. januar 2001 på .