Klage over manglende henvisning til mammografiundersøgelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 7. april 2000 i sin praksis, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0127022

Offentliggørelsesdato:

20. december 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af den 7. april 2000 i sin praksis, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb

Den 7. april 2000 opsøgte praktiserende læge, idet hun i et par uger havde bemærket, at hendes højre brystvorte havde virket indtrukket.

Den 10. maj blev på grund af mavesmerter undersøgt af praktiserende læge .

I tidsrummet fra maj til september 2000 var i kontakt med praktiserende læge nogle gange på grund af andre lidelser.

Den 4. oktober 2000 blev på ny undersøgt, da hendes højre brystvorte var begyndt at væske.

Den 11. oktober 2000 blev undersøgt på , hvor en biopsi viste, at hun havde kræft, for hvilket hun blev opereret den 3. november 2000.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At lægen ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved undersøgelsen af .

har anført, at hun henvendte sig til lægen den 7. april 2000, fordi hun havde observeret, at hendes højre brystvorte virkede indtrukket. Hun fik besked om, at det var meget normalt i hendes alder, hvorfor hun ikke anmodede om at få foretaget en mammografi.

har endvidere anført, at hun sidst i maj 2000 bad om at få et større helbredscheck, da hun ikke havde det godt. Der blev taget en blodprøve, som ifølge lægen viste normale forhold.

Nævnets afgørelse af klagen

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved ikke at foranledige, at den 7. april 2000 blev henvist til mammografiundersøgelse.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at praktiserende læge den 22. april 1998 ved undersøgelse af s bryst fandt normale forhold.

Det fremgår af journalen den 7. april 2000 at højre brystvorte sås indtrukken. Praktiserende læge anfører i sin redegørelse af 9. april 2001, at han undersøgte begges bryster ved at gennemføle (gennempalpere). Han fandt, at de føltes normale. Han fandt huden pæn uden eksemforandringer og oplyste om, at alt så normalt ud, men bad hende om at henvende sig igen, hvis "det blev værre".

Det fremgår af journalen den 10. maj 2000, at angav gennem det sidste ½ år at have haft måltidsrelaterede smerter opad til i maven med udstråling til ryggen. Der var ingen sure opstød, men opkastninger ca. 1 time efter frokost. Af praktiserende læge s redegørelse fremgår det, at han ved sin undersøgelse fandt normale forhold i maven. Der blev taget blodprøver og afføringsprøver, som var normale.

Endvidere fremgår det af praktiserende læge s redegørelse, at han den 4. oktober 2000 i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse af konstaterede, at venstre bryst var normalt, mens der i højre bryst føltes en tydelig fortætning. På mistanke om svulstdannelse i højre bryst blev samme dag henvist til mammografiundersøgelse.

Nævnet kan oplyse, at risikoen for brystkræft øges med stigende alder.

Nævnet finder, at selv om forandringer af den omtalte art kan være udtryk for banale lidelser, bør de hos en kvinde over 50 år altid lede til overvejelser om eventuel ondartet lidelse, hvorfor nævnet finder, at praktiserende læge den 7. april 2000 burde have været henvist til mammografi samt vurdering i brystkirurgisk regi.

Nævnet finder på denne baggrund, at praktiserende læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. april 2000.