Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for sin behandling af den 9. september 1999 i hans klinik.

Sagsnummer:

0127122

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for sin behandling af <****> den 9. september 1999 i hans klinik.

Hændelsesforløb

havde omkring 1996 fået indlagt proteser i begge bryster, men da hun ikke var tilfreds med operationsresultatet, fordi brysterne hang, blev hun igen opereret i 1997.

Da operationen i 1997 heller ikke gav et tilfredsstillende resultat, idet var generet af, at hendes bryster var firkantede og hang, samtidig med at områderne omkring brystvorterne var for store, blev hun den 9. september 1999 opereret af speciallæge i dennes klinik.

Operationen blev udført i fuld bedøvelse og omfattede indlæggelse af proteser (High Profile) på 300 ml under musklen i begge bryster. Herudover blev brysterne strammet op og områderne omkring brystvorterne gjort mindre.

Den 20. september 1999 blev nogle af stingene omkring brystvorterne fjernet. Der var let sprængning af såret nedadtil, indadtil, i de vandrette snit, som blev behandlet med jodholdig gaze.

Ved konsultation den 30. september 1999 konstaterede speciallæge dødt kød (nekrose) i operationssåret på venstre bryst. De resterende sting blev fjernet og såret på venstre bryst blev behandlet med jodholdig gaze samt antibiotikapudder.

Den 19. november 1999 foretog speciallæge - efter at forinden var blevet informeret om risikoen for grimme ar, idet arrene var tæt på brystbenet - en operation for breddeøgning af de tidligere operationsar på begge bryster.

Ved sidste konsultation hos speciallæge den 9. december 1999 fik fjernet stingene efter sidste operation, og i journalnotatet fra denne konsultation er det anført, at alt var pænt, og at var glad.

Vedrørende speciallæge s oplysninger til sagen, har nævnet lagt det fremsendte journalmateriale til grund, da speciallægen på grund af alvorlig sygdom ikke var været i stand til at afgive en selvstændig udtalelse til sagen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at operationen ikke blev udført korrekt.

2. at operationsresultatet ikke var tilfredsstillende, idet s bryster hang, ligesom der var dannet grimt arvæv.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin gennemførelse af operationen af den 9. september 1999.

Begrundelse

havde i 1996 hos en anden plastikkirurg af kosmetiske grunde fået indlagt brystproteser med det resultat, at brysterne var blevet ”firkantede”, hængende og havde meget store brystvorteområder.

Behandlingen af en sådan tilstand kan være, at der foretages en opstramning af brystet og en eventuel justering af protesestørrelse og form, og blev derfor den 9. september 1999 opereret af speciallæge i hans klinik.

Speciallæge indsatte ved operationen nye proteser under brystmuskulaturen, efter at de tidligere proteser var fjernet, samtidig med, at der blev foretaget en opstramning af brysterne og en formindskelse af brystvorterne. Senere blev de tidligere ar på grund af breddeøgning forsøgt fjernet.

Operationen den 9. september 1999 blev udfra operationsbeskrivelsen udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, og de i efterforløbet indtrådte komplikationer i form af sårhelingsproblemer må anses som kendte komplikationer, der ikke kan tilskrives manglende omhu fra speciallæge s side.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med, at resultatet af operationen af den 9. september 1999 havde et for hende utilfredsstillende resultat.

Begrundelse

Korrektioner af tidligere udførte kosmetiske brystoperationer kan være vanskelige at gennemføre til patientens fulde tilfredshed, fordi forventningerne til operationsresultatet oftest vil være for store i forhold til, hvad der realistisk kan forventes opnået.

Således vil det ofte være umuligt helt at bremse en tendens til hængende bryster over tid, ligesom patientens evne til arvævsdannelse ikke kan forventes væsentligt ændret ved fornyede operationer i samme område.