Klager inden for neurokirurgi

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på neurokirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 3. december 1999 til den 18. oktober 2000.

Sagsnummer:

0127511

Offentliggørelsesdato:

20. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på neurokirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 3. december 1999 til den 18. oktober 2000.

Hændelsesforløb

I forsommeren 1999 havde haft anfald med pludseligt bevidsthedstab, og den 23. oktober 1999 havde han fået foretaget en MR-scanning af hjernen på MR-centret, . Scanningen havde vist en 6 x 5 x 5 cm stor proces, dybtliggende i venstre side af hjernen bagtil. Den bestod af en blanding af solide og hule (cystiske) elementer, og efter injektion af kontraststof var der sparsom til moderat opladning i vævet i nogle områder. var blevet sat i behandling for epilepsi på neurologisk afdeling, .

Den 2. december 1999 blev indlagt på neurokirurgisk afdeling, , og den 3. december 1999 blev der foretaget en CT-scanning af hjernen, og vejledt af billederne herfra blev der udtaget en prøve (biopsi) fra svulsten. Mikroskopien viste, at det drejede sig om en godartet svulst (oligodendroglioma benignum grad 2).

Den 7. december 1999 blev udskrevet. Det er i journalen anført, at han skulle følges ambulant, første gang om et halvt år med forudgående MR-scanning.

Den 31. august 2000 blev MR-scannet på neuroradiologisk afdeling, , hvor man fandt, at svulsten var vokset til 6 x 6 x 8 cm. Ved en efterfølgende konference på neurokirurgisk afdeling, , blev det besluttet at henvise til onkologisk afdeling, hvor han den 25. oktober 2000 påbegyndte strålebehandling. Det blev samtidig besluttet, at der tre måneder efter endt behandling skulle foretages kontrol-scanning.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At lægerne efter undersøgelsen den 3. december 1999 ikke foretog en korrekt behandling og opfølgning af de konstaterede fund, herunder at planen for det videre forløb ikke blev noteret i journalen.

Nævnets afgørelse af klagen

De læger på neurokirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 3. december 1999 til den 18. oktober 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse

For så vidt angår operationen den 3. december 1999 fremgår det af journalen, at 1. reservelæge indledte operationen under vejledning af , hvorefter hun udtog en vævsprøve, hvorefter der kom en mindre blødning fra dybden. Prøven blev sendt til hurtigundersøgelse (frysemikroskopi). Den foreløbige beskrivelse viste, at det drejede sig om en svulst (oligodendrogliom) men uden oplysning om graden. Lægerne valgte derefter ikke at udtage flere biopsier.

Det fremgår af den endelige beskrivelse den 7. december 1999, at prøven var beskadiget efter frysningen og derfor vanskelig at bedømme. Der var ikke fundet vævsændring omkring eller i blodkarrene. Dette tydede på, at svulsten var godartet, men der blev samtidig set en livlig celledelingsaktivitet, hvilket tydede i retning af en ondartet svulst. Det fremgår af den samlede vurdering fra neuropatologisk afdeling, at det drejede sig om en godartet svulst (oligodendroglioma benignum grad 2).

Nævnet kan oplyse, at den almindelige behandling af en godartet svulst af denne type er operation

med fjernelse eller forsøg på fjernelse af svulsten. Hvis dette på grund af dens størrelse eller beliggenhed ikke er muligt, kan man vælge at følge svulstens udvikling gennem eksempelvis kontrol med MR-scanning hver 6. måned.

har i sin klage anført, at han sidst i maj 2000 henvendte sig til neurokirurgisk afdeling, , for at få oplyst, hvornår den aftalte scanning skulle foretages. En dato for denne var imidlertid ikke anført i journalen. blev i et brev af 28. juni 2000 indkaldt til fornyet scanning den 31. august 2000.

For så vidt angår opfølgningen af planen for det videre behandlingsforløb, fremgår det af journalen den 7. december 1999 og af brev til egen læge, at skulle følges ambulant, første gang efter et halvt år med forudgående MR-scannning.

Nævnet finder, at det var relevant, at lægerne efter den foretagne biopsi planlagde fortsat kontrol med MR-scanning efter 6 måneder.

For så vidt angår opfølgningen af den fornyede scanning den 31. august 2000 fremgår det af beskrivelsen, at svulsten var vokset lidt og nu målte 6 x 6 x 8 cm. Billederne blev forelagt på en fælles tumorkonference den 8. september 2000, og 1. reservelæge noterede i brev til egen læge, at svulsten var tiltaget i omfang, hvorfor det måtte forventes, at den var blevet mere ondartet (malignitetsgraden var øget). blev henvist til strålebehandling i onkologisk afdelings regi og til fornyet MR-scanning 3 måneder efter afsluttet strålebehandling.

Det fremgår videre af journalen og udskrivningsbrev, at mødte til kontrol hos 1. reservelæge den 18. oktober 2000, og det blev aftalt, at han skulle til ny ambulant samtale og vurdering 3 måneder efter afsluttet strålebehandling og MR-scanning.

Nævnet finder, at den oprindelige antagelse af, at det drejede sig om en godartet svulst, ikke med sikkerhed kunne opretholdes, efter at MR-scanningen den 31. august 2000 viste tydelig vækst af svulsten. På denne baggrund finder nævnet, at det var relevant at henvise til behandling i onkologisk afdeling og til hyppigere MR-scanninger.

Nævnet kan oplyse, at der ikke findes videnskabeligt bevis for, om strålebehandling af oligodendrogliom grad 2 er virksom eller ej. Indikationen for denne behandling må således bero på en individuel vurdering og patientens informerede accept.

Nævnet finder på denne baggrund, at lægerne på neurokirurgisk afdeling, , har behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.